Parkeringsmulighed i vort område

Den 14 januar 2020 klokken 16 blev der afholdt et møde med Kasper Daae fra ”Parkerings-
kompagniet” om muligheden for etablering af en fælles parkeringsordning for vort kvarter. Mødet

fandt sted hos Ulrik Danneskiold-Samsøe på Soldalen 12, som også havde taget initiativ til mødet.

Ulrik Danneskiold-Samsøe var blevet inspireret af Kasper Daaes præsentation af Parkerings-
kompagniet ved et møde i organisationen Grundejeren.dk, som blev afholdt i slutningen af 2019.

Politiken anmelder bog af Leila Krogh

Vort medlem Leila Krogh har i september 2019 udgivet en biografi om den arkitekt, som har tegnet vores rækkehuse samt ejendommen Solvænget 11/Vesterled 33. Arkitektens navn er Hans Dahlerup Berthelsen, og han har også tegnet mange andre kendte bygninger i København. Han har bare ikke selv været kendt. Det har Leila rådet bod på. Hvis I køber boger er vore huse omtalt på Side 148-151, 177 og 246.

Bogen er blevet rosende omtalt af Politikens arkitekturmedarbejder Karsten R. F. Ifversen, og Jyllands-Posten omtalte lige før Nytår 2018/2019 Leilas store forarbejde.

Bogen kan købes hos boghandleren eller hos forlaget her: http://bogvaerket.dk/bog/hans_dahlerup_berthelsen_-_en_arkitekt_og_hans_bygherrer.htm

Indkaldelse til generalforsamling

Kære medlemmer af Ejerlauget

Hermed vedhæftet indkaldelsen til generalforsamlingen.

I år bliver generalforsamlingen ikke på Restaurant Sejlklubben FREM. John Larsen er ikke længere forpagter, og restauranten er under ombygning.

Problemer med kommunikation – både med John Larsen og med Strandberg – har medført, at I først får indkaldelsen nu.

Gør Anne Marie Kroon den tjeneste at melde jer tidligt til. Det gør planlægningen nemmere.

Ud over medlemmerne har vi jo også traditionen at invitere en repræsentant for vores naboer Svanevængets Grundejerforening og Strandpromenadekvarterets Grundejerlaug (SKGL).

Ligeledes inviteres fraflyttede medlemmer, som herved gives en mulighed for at sige farvel.

Hilsen Ulrik

 

Indsigelse mod nedlæggelse af bademolen

HOFOR afholder borgermøder om den nye skybrudstunnel, som skal bores under vores huse.

Projektet kan resultere i nedlæggelse af vores bademole, hvorfor Morten Kroon har forfattet en indsigelse.

 

Mød op den  21. februar kl. 19:00 – 20:30 på Biblioteket, Rentemestervej 76, 2400 København NV,

eller send jeres kommentarer direkte til kommunen inden høringsfristen den 28. februar, såfremt I har nogen.

Se indslag fra TV2 Lorry fra borgermødet i Gentofte den 18. februar:

Klik nedenfor for at læse vedhæftede brev fra Miljøstyrelsen:

Indkaldelse af idéer og forslag til miljøvurdering

Klik nedenfor for at læse Morten Kroon’s indsigelse:

Indsigelse ved Morten Kroon

Læse mere om projektet på flg. link:

https://mst.dk/natur-vand/miljoevurdering-vvm/igangvaerende-vvm-sager/svanemoellen-skybrudstunnel/?fbclid=IwAR2w36YUxTqq_FCzcQGgz_PWODU6mbaZzepVO_F1xRu5jnbfRlFTLyBB48M