Hjemmesiden går “live” i maj 2017

Erik Winther og Ulrik Danneskiold-Samsøe har nu i fællesskab fået smurt ærmerne op. Med god støtte fra vores konsulent Sif Petersen har vi nu fået genetableret Ejerlaugets hjemmeside. Den er baseret på CMS systemet WordPress, som er et af de mest anvendte hjemmesidesystemer. Der skulle således være sikkerhed for

  • at vi kan have systemet i mange år fremover
  • at nye bestyrelsesmedlemmer kan opdatere så problemløst som muligt og
  • at nyudviklede faciliteter kan tilføjes, når de giver bedre mulighed for at komme ud med vore budskaber.

Hold sommerferie i juni og juli 2012!

Men bliv ikke hjemme. Hold ferien et andet sted. I de to måneder bliver der nemlig monteret sekantpæle og spuns ved Strandvænget. Og det kommer ikke til at gå stille af. For de desperate opfører Københavns Kommune i nær fremtid en tilflugtspavillon, hvor støjofre kan hvile ørene.

Bygherren hævder, at støjdæmpning er umulig. Det er ukorrekt. I princippet kan der dæmpes ved kilden på hammerhovedets anslagssted, og lydudstråling fra spunsen kan afskærmes. Men om der er praktisk gennemførligt, er en anden sag.

Trafikken på Østerled er fortsat intens i myldretiden

Den 15. juni 2012 har Ib Andersen, Østerled 18 igen udført en tælling. Denne gang kun i eftermiddagstimerne.

Hans konklusion er, at montering af bump, af bumptavler og lukning af Vesterled mod Strandvænget ikke har reduceret antallet af biler mærkbart. Derimod har han iagttaget en hastighedsreduktion, hvor de nye bump er monteret. Hvor de gamle asfaltbump fortsat er, øger ca. en 1/3 del af bilisterne hastigheden til over de tilladte 30 km/t. Læs to-siders rapport.

Vejfest lørdag den 18. august 2012

Leila Krogh og Marianne Skarsteen udgjorde festudvalget. Jesper og Dorte havde valgt datoen med omhu. Dagstemperatur på knap 30 grader C. Og en tilsvarende lun aften. Der var tilmeldt 43 voksne og 25 børn, men vi var nok flere. To nye telte, stort lam på spid, dejlig buffet, fadøl og snobrød til børnene gjorde aftenen til en succes.

Genoplev vejfesten. Se lysbilleder fra velkomstdrink + skattejagt i Østerled 8A og fra spisningen i Solvænget 11.

Borgermøde om den fremtidige støjafskærmning af Nordhavnsvej

Nordhavnsvejprojektet inviterede til borgermøde onsdag den 12. september klokken 19 på restaurant Strandberg. Forud for mødet var der spænding for at se, om forslaget kom til at afspejle Københavns Kommunes kåring som Europas Miljøhovedstad 2014. KLIK på illustrationerne og se et stemningsbillede  ogformandens fremsendte anbefalinger til støjmodellering og mulige metoder til dæmpning.

Så har Københavns Kommune behandlet borgerhenvendelserne

Hvis I klikker på billedet, kommer I til Nordhavnsvejens hjemmeside, hvorfra redegørelsen + en række bilag i PDF kan downloades. Formandens kommentar til planerne refereres der til på allersidste side ét af bilagene. Men ikke ét sted står der: “Borgerhenvendelserne har givet os inspiration og medført ændringer i det oprindelige projekt”. Ejerlauget har heller ikke modtaget nogen kommentar til det fremsendte forslag om opbygning af en støjmodel.

Tre formænd på bevoksningsinspektion den 6. maj 2013

Arne Stihøj Pedersen, Ejerforeningen Lyneborg (tv), Ulrik Danneskiold-Samsøe, Ejerlauget vedrørende rækkehusene ved Solvænget m.v. (midt) og Kjeld Warsberg, Beboerforeningen Strandvejen 16B-16C (th) drøftede den 6. maj 2013 strategi for pleje af bevoksningen i skel mellem vore områder.

Der blev aftalt rollefordeling, principper for beskæring, inddragelse af berørte beboere og udvekslet leverandørinformation.

Ejerlaugets fejemand John Kubel og hustru Gitte tilbyder viceværtservice

Ved siden af jobbet med at feje vore gader, klippe bevoksning og rense kloaker, vil John Kubel gerne løse pågaver for individuelle medlemmer. John og Gitte tibyder at udføre følgende opgaver:

Hjælp ved private fester, Vedligehold af udvendige arealer, Græsslåning, Snerydning, Beplantning, Malerarbejde, Murerarbejde, Havearbejde, Hækkeklipning, Servering, Rengøring, Flytning, Rensning af ukrudt i fliser, Vvs.

Alle aftaler er direkte mellem det enkelte medlem og John/Gitte og er Ejerlauget uvedkommende. Her er kontaktdata:

E: john_k_sa@hotmail.com, A: Spøttrupvej 10, St. th., 2720 Vanløse, M: 27 19 76 77

Gode støjskærme til Nordhavnsvej

Nordhavnsvej projektets rådgiver Rambøll har fundet gode støjskærme. De har god dæmpning og absorberer til begge sider. Nu mangler der blot, at de bliver monteret de rigtige steder. Gerne også i midterrabatten. I så fald vil vi både have lydabsorberende asfalt forneden, og absorberende skærme til siderne. Det vil komme Ejerlaugets medlemmer til gode, når vinden blæser fra Nordhavnsvejen imod vort område.