Tidligere bestyrelser


Fra Årgang 2011-2012 er Ejerlauget startet på at tage et fællesbillede af den valgte bestyrelse.
Foto tilføjes


Årgang 2012-2013
Forrest fra venstre: Ulrik Danneskiold-Samsøe. Bagest fra venstre: Erik Winther, Marianne Skarsteen og Kaj Toft.


Årgang 2011-2012
Forrest fra venstre: Leila Krogh og Ulrik Danneskiold-Samsøe. Bagest fra venstre: Erik Winther, Marianne Skarsteen og Kaj Toft.

120302_Ejerlaug_bestyrelse_2011_2012