Vejudvalg

Vejudvalget blev nedsat på ordinær generalforsamling afholdt den 19. marts 2013. Det blev videreført ved generalforsamlingsbeslutning den 26. marts 2014. Medlemmerne er årligt på valg. Udvalget påregnes opretholdt ind til byggeriet af Nordhavnsvej er helt afsluttet, og der er fundet en løsning på renovering af Solvænget og Østerled. Læs oplægget til udvalgsnedsættelsen her.

Michael Hjerl Hansen


Vejbygningsteknik, køretøjsbelastning af veje og belægninger. Kontakt til myndighedsteknikere.

A:  Østerled 16
T:  39 18 08 85,
M:  40 34 34 41
E:  mhh @ niras.dk

Anne Marie Juhl Andersen

Jura og vejbygning, aftalespørgsmål, erstatning, advokatkontakt.
A:  Østerled 8
M:  26 12 28 16
E:  aja @ aumento.dk

Jens Svare

A: Solvænget 9
M: 20 21 47 41
E: jens.svare @ dadlnet.dk

Referater af møder i Vejudvalget

En Vejudvalget blev valgt første gang på generalforsamlingen i marts 2013. Oprettelsen af udvalget er sket som en konsekvens af det øgede omfang af spørgsmål vedrørende drift og benyttelse, der er – og vil – fremkomme med vore veje.

Vejudvalgets beretning for perioden april 2015 til april 2015

Læs beretningen og se hvor meget det er lykkedes Vejudvalget at få gennemført.

Møde i Vejudvalget den 12. december 2013

Møde i Vejudvalget den 5. juni 2013 

Som følge af feriepres er referatet undtagelsesvis skrevet på firmaet NIRAS papir (Se foden af siden). Læs om udvalgets initiativ med at opstille afspærringer efter sommerperioden.

Møde i Vejudvalget den 29. april 2013

Læs beslutningsreferatet fra Vejudvalgets første møde af holdt den 29. april 2013.

Læs om de syv beslutninger, som blev taget.