Kloakvedligehold

Vi har igen fejemand, som fejer vore veje og stier. Men i en række år havde vi det ikke. Da påhvilede det beboere, hvis træer og beplantning forårsager tilstopning, at fjerne blade inden de blev skyllet i kloaken. Det var ingen succes.


Operation Dagsværk forebygger kloaktilstopning

Oscar Puntervold fra Soldalen 7 har samlet 12 sække alene med blade fra gader og bagstier, så bladene ikke skyller ned i kloakkerne. Det har Oscar gjort som sit bidrag til operation Dagsværk, som i år støtter et projekt i Zimbabwe. Oscar er gymnasieelev på Aurehøj Gymnasium. Han er fotograferet i Ejerlaugets redskabsskur, som skal renoveres i vinter/forår 2010.


Alle 23 vejkloaker renset i oktober 2009

Efter i en række år at have stået urørte hen er vore kloaker blevet rensede. Det er sket på klassisk mekanisk vis og ikke med sug. Mange var helt tilstoppede. Med alt fra komposterede blade til betonaffald.


Mere end 50 plastikposer fulde med kloakmateriale

Det optagne materiale blev dels anvendt som kompostjord i udvalgte haver, dels kørt på genbrugspladsen. Mængderne aktualiserer Ejerlaugets ønske om, at medlemmer med træer og buske fjerner nedfaldent løv og frugt før det ender i kloaken.


Fjern løvfald inden det skyller ned i kloaken

I 2003 havde Ejerlauget en ekstra uforudset udgift på 55.000 DKK på reparation af veje og kloakker. Heraf androg kloakkerne hovedparten. Vær med til at forebygge sådanne nye udgifter ved at feje løvfald væk fra kloaken og put det i haveaffaldscontaineren.