Renhold og affald

Med myndighedernes ønske om en voksende procentdel af vort afflad, som går til genbrug, stiger kravene til medlemmernes håndtering af affaldet.

Bestyrelsen håber, at medlemmerne vil leve op til de krav, som TMF stiller. De er jo forudsætningen for, at affaldsrenovatøren fortsætter sit arbejde hos os. Hvis noget er i tvivl eller har spørgsmål, så er Susse Laustsen personen, som repræsenterer Ejerlauget. Såvel over for medlemmerne som over for TMF.


De overtallige beholdere i Soldalen ulige numre for metal/hård plast vil blive afhentet

Det fremgår af en mail, som Ejerlauget modtog fra Københavns Kommune kun to dage efter at vi havde sendt oplysningerne om beholderne til kommunen.

Derimod indeholder svaret ikke nogen reaktion på vor anmodning om en dialog med henblik på eventuel indretning af beholderaflukker.


Sandsynligvis flere affaldsbeholdere i vort område

I juni 2015 modtog alle medlemmer dette nyhedsbrev i postkassen. Her annonceres, at Østerbro vil få nye beholdere i juli 2015. Det vil få antallet af beholdere i vore forhaver til blive større end idag.

Ejerlauget har spurgt kommunens kontor for “Affald og Genbrug”, om det vil være muligt for vore medlemmer – på frivillig basis – at være fælles om en beholder. Vi fik svar allerede den 25. juni.