Belægning, vejbump og vedligehold

Som præsenteret på generalforsamlingen i foråret 2011 trænger vejene til en gennemgribende reparation. Det må dog udsættes et år. Men i sommeren 2012 fik Soldalen en gennemgribende ansigtsløftning. Østerled og Solvænget må vente til senere.


Læs politi-anmeldelse og pressekontakt
 
 

Se billeder

Hærværk mod de nye steler i Solvænget

Meget kort tid efter at vejbommene mod Strandpromenaden var installeret, begik ukendte gerningsmænd hærværk mod de nye steler i Solvænget.

Ejerlauget har besluttet at se tiden an. Ikke for at sige “tak” for hærværket. Men for at se virkningen af vejbommene an.


 

KLIK på billedet og læs produktbladet (to sider).

Tidligst i marts 2015 installeres nye Amsterdam steler i Østerled og Solvænget

Baggrunden er, at vores erfaring har vist, at træsteler bliver kørt itu. Så de bliver nu erstattet at solide steler af stål med reflekser, der bliver forankret i et betonfundament. Kombineret med de eksisterende træer betyder det, at fem steler placeres hver i Solvænget og Østerled i den samme gadeplaceringer, som de oprindelige træsteler. Hver gade får således tre bump, der alle er forsynet med steler – eller et levende træ.

Investeringen løber op på knap 70.000 DKK inklusive moms. Vejudvalget har varetaget al forberedende arbejde, og PANKAS er entreprenør.


Jakob Næsager (C), MB har gjort Ejerlauget en stor tjeneste

Jakob har rykket forvaltningen for svar på Ejerlaugets henvendelser. Det samlede svar fra forvaltningen modtog Jakob i slutningen af november 2013. Det kunne medlemmerne læse ved at klikke på brevet til venstre, hvis det ikke fyldte 14 MB. Så stort et dokument kunne ikke uploades på vor hjemmeside. I stedet er det vedhæftet e-mail til medlemmerne fremsendt den 4. december 2013.


  Ejerlaugets svar til Center for Veje

Ejerlauget fastholder, at vej- og fortovsskaderne skyldes anlægsarbejderne for Nordhavnsvej. Og at reparationsudgifterne derfor bør afholdes af skadesforvolder.


Østerled 8 modtager i starten af januar 2013 fra Center for Veje en forvarsling om påbud af vejreparation

Dokumentet forholder sig ikke til, hvorfor skaderne er, som de er. De økonomiske konsekvenser for Østerled 8 er nærmest ruinerende. Bestyrelsen holder et hurtigt møde og beslutter på vegne af Østerled 8 at svare Center for Veje.

 


  I sommeren 2012 fik Soldalen en gennemgribende renovering

Der blev repareret fortov med udskiftning af beskadigede fliser, udskiftet riste, lagt ny belægning på kørebanen og malet P-striber. Se 11 dias fra fortovsarbejdet og den færdige kørebane med parkerede biler. Det hele kostede Ejerlauget en pæn sum penge.


NCC Microholdet er engageret til at reparere huller i Uge 21, 2011.

På grund af de mange byggeaktiviteter på bygningerne i Soldalen kan vejfolkene ikke komme til. Den gennemgribende reparation må vente til 2012.Stillevejsprojektet

Første gang at Ejerlauget gik igang med at forsøge sig med trafiksanering var ved at etablere bump i Solvænget og Østerled i 1987.

Forud var gået studier i, hvilke forskellige måder, som man kunne bygge sådanne indretninger i.