Kort & billeder

Her er kort over Ejerlaugets medlemsområde. Kortene er udarbejdet af Københavns Kommune. Der er også billeder af karakteristiske bygninger, bortset fra husene på Østerled, som fortsat mangler at blive fotograferet.

Ejerlaugets medlemsområde 2010

Den ny 3D teknik kan også bruges til luftfotos. Dette billede er taget for anlæggelse af Svanemøllestranden


Københavns Kommunes kort fra 2007

Ejerlaugets medlemmer bor mellem Strandvejen og vandet.


Ejerlaugets medlemsområde

Vi dækker rækkehusene i Soldalen samt en- og tofamilie huse i Solvænget, Østerled og Vesterled. Ialt har Ejerlauget 41 husstande som medlemmer.


Solvænget set fra vest ned mod vandet

Vejen er privat fællesvej og administreres af Ejerlauget. Ejerlauget står også for omkostningerne ved vedligehold.  Hvad man ikke kan se, er et betydeligt parkeringstryk delvis forårsaget af en udvidelse efter årtusindskiftet af boligarealet i en nærtliggende etageejendom.