Private fællesveje

Bortset fra Vesterled så er de øvrige veje i Ejerlaugets område private fællesveje. Derfor har vi stor interesse i lovgivningen om disse veje. Kort fortalt giver de private fællesveje os alle pligter men ingen rettigheder.


Tonstunge lastbiler ødelægger privat fællesvej i Brønshøj

TV Lorry havde i nyhederne søndag den 22. marts 2015 et indslag om, hvordan entreprenørbiler til en nærtliggende byggeplads ødelægger en privat fællesvej.


En kold skulder fra TMF

Ingen betaling for vores trafiktælling, ingen anerkendelse af måleresultaterne, intet tilsagn om ensretning og ingen kommentar til vort lovbestemte krav om ændring af vejenes status. Eneste imødekommende handling indtil idag har været lægning af nye fliser på dele af fortovsarealerne i Østerled og Solvænget.


  Vejudvalget svarer Center for Trafik og byliv samme dag som udvalget modtager brevet

Vejudvalget fremhæver i sit svar, at Center for Veje ikke forholder til spørgsmålene om trafikregulering og ændring af vejstatus for Solvænget og Østerled.


  Center for Trafik og byliv svarer på vores rykkere den 20. marts 2014

Svaret kom som et brev samtidig med at en entreprenør for Nordhavnsvej projektets penge begyndte at lægge nye fliser på fortovet i Østerled.


På basis af resultatet af Trafikmålingerne skriver Vejudvalget igen til Center for Trafik

Skrivelsen afsendes i begyndelsen af februar 2014. Og samme dag modtager vi et kort svar fra Center for Trafik.


Center for Trafik besvarer ikke Ejerlaugets henvendelser. Den 18. december 2013 rykker vi for et svar.

Ejerlaugets skrivelse fremsendes samtidig med at den professionelle trafikkonsulentvirksomhed Via Trafik – for Ejerlaugets regning – er i gang med at måle størrelsen af smuttrafikken i Solvænget og Østerled.


Vejudvalget rykker igen medio september 2013 Center for Trafik for et svar

KLIK på brevet til venstre og læs Anne-Marie Juhl Andersens – denne gang mere detaljerede – efterlysning af et svar.


Vejudvalget rykker medio august 2013 Center for Trafik for et svar

KLIK på brevet til venstre og læs Anne-Marie Juhl Andersens efterlysning af et svar.


Center for Trafik anmodes om optagelse af Solvænget og Østerled som kommunale veje

Det nye Vejudvalg har indledt sit arbejde med at anmode Center for Trafik om at optage Østerled og Solvænget som kommunale veje. Anmodningen blev fremsendt den 17. juni 2013.


Grundejeren.dk for maj – juni 2012 omdeles i sin trykte udgave til alle Ejerlaugets medlemmer. KLIK på billedet og læs den elektroniske version.

Årsagen er, at maj-juni 2012 nummeret er et temanummer om Svanemøllekvarteret. Vi havde i foråret besøg af redaktør Erik Honoré, som ønskede at give en beskrivelse

  • af Nordhavnsvejbyggeriet, stier i området og Svanemøllestranden, samt
  • af vores udsatte situation som ansvarlige for private fællessveje med TMF både som bygherre for Nordhavnsvej og tilsynsmyndighed for vores veje.

Kommunen udsætter beslutning om at overtage Kartoffelrækkernes private fællesveje

Østerbro Avis havde den 19. oktober 2011 en historie om dette emne. Formålet er at begrænse pendlere og bilister, der ikke bor i Kartoffelrækkerne, parkerer der og dermed få bilerne væk fra gaderne.


Transportministeren fremsætter 5 november 2010 forslag til revision af loven om private fællesveje

KLIK på billedet og kom til Folketingets hjemmeside. Læs lovforslaget, se video af ministerens forelæggelsestale, video af ordførertalerne og video af debatten i tinget. Læs også tidsplanen for Folketingets behandling.


  Kaj Toft og Ulrik Danneskiold-Samsøe til møde om private fællesveje

Affødt af forslag til grundejerbetalt belysning og overdragelse af dårlige veje til grundejerne deltog vi i et protestmøde i Prøvehallen. Læs reportagen i bladet grundejeren.dk. Klik påwww.grundejeren.dk, hvis du vil vide mere om den organisation, som Ejerlauget nu er blevet medlem af.


  Minister sætter prop i vejfidus

Et flertal i Folketinget er klar med et lynindgreb, som skal forhindre, at kommunerne privatiserer op imod 500 kilometer villaveje og tørrer regningen af på borgerne.


Spar nu på en ordentlig måde

På Engbakken i Virum vækker det glæde, at Lyngby-Taarbæk Kommune sandsynligvis ikke får held med at overdrage en fuldstændig ødelagt vej til grundejerne.


Årets kommunale gave: En hullet vej

J-P havde den 4. oktober 2010 en historie fra Lyngby-Tårbæk, hvor kommenen ønskede at omklassificere en vej fra kommunal vej til privat fællesvej. Formanden for beboerne protesterer.


  Stormøde med lokale politikere om vejbelysningen

Torsdag den 30. september klokken 19:30 i Prøvehallen i Valby. Mød op og deltag i debatten.

Hvor meget kan de private fællesveje bære af forpligtelser på grundlag af et forældet og utidssvarende begreb som vejejere?

Stor sandsynlighed for underholdende indlæg.


KLIK på hjemmesiden og få meget mere at vide om regler for bump og andre emner af interesse for os

KK’s hjemmeside har links til materiale om udformning af bump, erfaringer med brug af disse samt vejejeres rettigheder og pligter.


Hjemmesiden trafikken.dk rummer megen officiel information om private fællesveje

KLIK op hjemmesiden og læs om lovgrundlag, de forskellige parters forpligtelser og fordeling af udgifterne.