Hjemmesiden går “live” i maj 2017

Erik Winther og Ulrik Danneskiold-Samsøe har nu i fællesskab fået smurt ærmerne op. Med god støtte fra vores konsulent Sif Petersen har vi nu fået genetableret Ejerlaugets hjemmeside. Den er baseret på CMS systemet WordPress, som er et af de mest anvendte hjemmesidesystemer. Der skulle således være sikkerhed for

  • at vi kan have systemet i mange år fremover
  • at nye bestyrelsesmedlemmer kan opdatere så problemløst som muligt og
  • at nyudviklede faciliteter kan tilføjes, når de giver bedre mulighed for at komme ud med vore budskaber.