Skybrudstunnels udledningspunkt

Argumentation mod ændret udledningspunkt for Skybrudstunnel. Brev sendt til Overborgmester Frank Jensen og Miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen til TMU-møde den 5. oktober 2020: Brev vedr. Skybrudstunnel Placering 01.10.20

Svar fra Miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen på TMUs udpegning af udledningspunkt fra Skybrudstunnel – placering ved Fiskerihavnen: Fagligt notat om udledningspunkt for Svanemøllen Skybrudstunnel (2020-0810713)