Nyt vedr. Nordhavnstunnel

Invitation: https://www.solvaenget.dk/wp-content/uploads/2022/03/Invitaion-foerste-anlaegsmilepael.pdf

Møde i Naboforum: https://www.solvaenget.dk/wp-content/uploads/2022/03/Moede-nr.-3-i-Naboforum-1.pdf

Støjhåndtering: https://www.solvaenget.dk/wp-content/uploads/2022/03/NHT-PRWO-ILD-NAE-REP-GEN-Stoejhaandteringsplan-tunnel.pdf

Referat: https://www.solvaenget.dk/wp-content/uploads/2022/03/Referat-fra-naboforum-den-21.docx

Nyt om P zone

Udvidelsen af p-zonen er vedtaget, og det er lige nu planen, at den nye zone nord for Svanemøllen St. allerede skal være etableret i december 2022. Der planlægges lige nu et borgermøde til afholdelse i løbet af marts måned, hvor hele konceptet kommer i høring blandt de berørte borgere frem mod sommerferien.

Den nye zone bliver en 3-timers tidsbegrænset p-zone (som man også kender fra fx Amager og Vanløse), men lige nu diskuteres, hvornår tidsbegrænsningen skal gælde. Pt. er normen, at det er 8-19 på hverdage.

Men der vil snart komme nyt ift. borgermøde og høring.

Miljøvurdering af Svanemøllen Skybrudstunnel

Tilbage i februar 2020 blev der afholdt en supplerende idéhøring for Svanemøllen Skybrudstunnel, idet der var sket ændringer af projektet i forhold til den oprindelige idéhøring.

Ejerlauget afgav høringssvar, og Miljøstyrelsen og Trafik-, Bygge og Boligstyrelsen har nu udarbejdet og offentliggjort et høringsnotat med tilhørende behandling af høringssvarene.

Materialet er offentliggjort på Miljøstyrelsens hjemmeside, og det kan tilgås via dette link: https://mst.dk/natur-vand/miljoevurdering/igangvaerende-miljoevurderinger/svanemoellen-skybrudstunnel/