Nyt vedr. Nordhavnstunnel

Invitation: https://www.solvaenget.dk/wp-content/uploads/2022/03/Invitaion-foerste-anlaegsmilepael.pdf

Møde i Naboforum: https://www.solvaenget.dk/wp-content/uploads/2022/03/Moede-nr.-3-i-Naboforum-1.pdf

Støjhåndtering: https://www.solvaenget.dk/wp-content/uploads/2022/03/NHT-PRWO-ILD-NAE-REP-GEN-Stoejhaandteringsplan-tunnel.pdf

Referat: https://www.solvaenget.dk/wp-content/uploads/2022/03/Referat-fra-naboforum-den-21.docx

Nyt om P zone

Udvidelsen af p-zonen er vedtaget, og det er lige nu planen, at den nye zone nord for Svanemøllen St. allerede skal være etableret i december 2022. Der planlægges lige nu et borgermøde til afholdelse i løbet af marts måned, hvor hele konceptet kommer i høring blandt de berørte borgere frem mod sommerferien.

Den nye zone bliver en 3-timers tidsbegrænset p-zone (som man også kender fra fx Amager og Vanløse), men lige nu diskuteres, hvornår tidsbegrænsningen skal gælde. Pt. er normen, at det er 8-19 på hverdage.

Men der vil snart komme nyt ift. borgermøde og høring.

Miljøvurdering af Svanemøllen Skybrudstunnel

Tilbage i februar 2020 blev der afholdt en supplerende idéhøring for Svanemøllen Skybrudstunnel, idet der var sket ændringer af projektet i forhold til den oprindelige idéhøring.

Ejerlauget afgav høringssvar, og Miljøstyrelsen og Trafik-, Bygge og Boligstyrelsen har nu udarbejdet og offentliggjort et høringsnotat med tilhørende behandling af høringssvarene.

Materialet er offentliggjort på Miljøstyrelsens hjemmeside, og det kan tilgås via dette link: https://mst.dk/natur-vand/miljoevurdering/igangvaerende-miljoevurderinger/svanemoellen-skybrudstunnel/

Skybrudstunnels udledningspunkt

Argumentation mod ændret udledningspunkt for Skybrudstunnel. Brev sendt til Overborgmester Frank Jensen og Miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen til TMU-møde den 5. oktober 2020: Brev vedr. Skybrudstunnel Placering 01.10.20

Svar fra Miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen på TMUs udpegning af udledningspunkt fra Skybrudstunnel – placering ved Fiskerihavnen: Fagligt notat om udledningspunkt for Svanemøllen Skybrudstunnel (2020-0810713)

Parkeringsmulighed i vort område

Den 14 januar 2020 klokken 16 blev der afholdt et møde med Kasper Daae fra ”Parkerings-
kompagniet” om muligheden for etablering af en fælles parkeringsordning for vort kvarter. Mødet

fandt sted hos Ulrik Danneskiold-Samsøe på Soldalen 12, som også havde taget initiativ til mødet.

Ulrik Danneskiold-Samsøe var blevet inspireret af Kasper Daaes præsentation af Parkerings-
kompagniet ved et møde i organisationen Grundejeren.dk, som blev afholdt i slutningen af 2019.

Politiken anmelder bog af Leila Krogh

Vort medlem Leila Krogh har i september 2019 udgivet en biografi om den arkitekt, som har tegnet vores rækkehuse samt ejendommen Solvænget 11/Vesterled 33. Arkitektens navn er Hans Dahlerup Berthelsen, og han har også tegnet mange andre kendte bygninger i København. Han har bare ikke selv været kendt. Det har Leila rådet bod på. Hvis I køber boger er vore huse omtalt på Side 148-151, 177 og 246.

Bogen er blevet rosende omtalt af Politikens arkitekturmedarbejder Karsten R. F. Ifversen, og Jyllands-Posten omtalte lige før Nytår 2018/2019 Leilas store forarbejde.

Bogen kan købes hos boghandleren eller hos forlaget her: http://bogvaerket.dk/bog/hans_dahlerup_berthelsen_-_en_arkitekt_og_hans_bygherrer.htm