De tre samarbejdende grundejerforeninger

De tre samarbejdende grundejerforeninger “Ejerlauget vedrørende rækkehusene ved Solvænget”, “Strandpromenade-Kvarterets Grundejerlaug” og “Svanevængets Grundejerlaug” dækker tilsammen arealet mellem karreblokkene ved Strandvejen og Øresund.

Skriv et svar