Ejerlauget fremsætter nyt løsningsforslag vedr. skybrudstunnel

På vegne af “Ejerlauget vedrørende rækkehusbebyggelsen ved Solvænget” (Ejerlaugets beboere bor på
Solvænget, Soldalen, Østerled og Vesterled) og de andre syv beboerorganisationer i området har vi fremsat kommentarer og forslag til løsning af skybrudstunnel.

Læs det fulde høringsbrev nedenfor: