Organisationer i lokalområdet

De lokale organisationer kan have væsentlig indflydelse på den politiske beslutningsproces. Her er links til nogle af organisationerne.

Fællesforeningen af Grundejerforeninger i København

Ejerlauget er medlem af Fællesforeningen. Én af mærkesagerne er foreningens opbakning til medlemmer, der har private fællesveje.

 

 

Østerbrobasen

Portal oprettet af Østerbro Lokaludvalg i 2010 som en indgang til foreningslivet på Østerbro. Link til Ejerlauget kan naturligvis findes på denne base. Basen har den fordel, at man også kan identificere foreninger, som ikke har en hjemmeside.

 

Østerbro Lokaludvalg

Københavns Borgerrepræsentation vil styrke nærdemokratiet i København. Derfor besluttede politikerne den 13. oktober 2005 at etablere Lokaludvalg i alle bydele i København i løbet af valgperioden 2006-2009.

 

 

Østerbro Lokalrå

Østerbro Lokalråd arbejder for initiativer i bydelen og for at skabe dialogmellem Østerbros borgere og BR.

 

 

Ryvang Lokalråd

Ryvang Lokalråd arbejder for initiativer i Ydre Østerbro og for at skabe dialog mellem Ydre Øst
erbros borgere og BR.

Miljøpunkt Østerbro

Dette nye initiativ blev igangsat i maj 2009. De arrangerer gratis guidede ture for Østerbroborgere.

 

Østerbro Lokalhistoriske Forening, Østerbro Lokalhistoriske Arkiv, Forlaget Sortedam