Fælles gods

 

Ejerlaugets fælles ejendele

Ejerlauget har en række ejendele som står til medlemmernes fri afbenyttelse. Redskabsskuret blev dog nedlagt i sommeren 2018. I dag er Ejerlaugets ejendele istedet fordelt hos enkelte medlemmer som angivet på listen nedenfor.

Booking af genstande foregår online ved at klikke på følgende kalender ikon og udfylde arket

BOOK HER:

Genstand Opbevaring Kontakt for nøgle/afhentning Mobil
4 klapborde a 8 personer, 30 stole, vogn til transport Solvænget 11 Der er kodelås på garagen: Koden er 1201
To stabile havetelte, hver m/plads til 3 borde à 8 personer Vesterled 33 Jesper Hansen 40312076
Et (mindre stabilt) telt med plads til 3 borde à 8 personer Soldalen 21 Ny ejer: Sune Smidt  53737001
Trillebør, fejemaskine Soldalen 22 Klaus Jensen 53602818
Lang stige Østerled 8A Mette Thorkildsen 30105861
Saltsække Soldalen 10 Anne Marie & Morten Kroon 21421812

 

Beskrivelse af ejendele findes nedenfor:
  Borde og stole 

Borde og klapstole står til medlemmernes fri afbenyttelse. Vi har tre styk 8-personers borde, fire styk 6-personers borde og 20 klapstole. Tidligere havde vi 28 klapstole, men de 8 er bortkommet. Lån det antal du har brug for. Brug reservationskalenderen, som er opsat på væggen i skuret.


  Transportvogn

Transportvognen er indkøbt til brug for transport af borde og stole til/fra redskabsdepotet og bolig. Men du er også velkommen til at benytte vognen til andre private formål.


  Vejfesttelte

Vejfestteltene bruges naturligvis til vejfesten. Men medlemmerne er også gerne bruge dem til private sammenkomster. Husk at lægge komponenter tilbage i poserne, så det er enkelt for de næste brugere at opstille teltene. KLIK på billedet fra Vejfesten 2010. Billedet til venstre er telt, format 4*8 m. Telt vist til højre er i dag til reservebrug.

Vi har idag tre telte. De er vist nedenfor.


Telt 4*8 m

Dette telt har vi haft siden 2010. Det er af type “Super”, hvilket medfører, at det har tykke rør og derved let at stille op. Det har været udlånt til enungdomsfest i Østerled 8. KLIK på billede. Billedet fra Østerled 8 er uden sidevægge, som vi har. Barduner er normalt ikke nødvendige.


Telt 3*6 m

Dette telt blev købt i sommeren 2012, og det blev anvendt første gang til Vejfesten 2012. Det er af type “Super”, hvilket medfører, at det har tykke rør og derved let at stille op.


Telt 3*9 m

Dette telt blev købt i sommeren 2012, og det blev anvendt første gang til Vejfesten 2012. Det er af typen “Standard” med tynde rør. Det gør det vanskeligere at stille op. Til gengæld var prisen lavere.


  Fejemaskine

Fejemaskinen blev anskaffet i 2012 og anvendes primært af Ejerlaugets fejemand John Kubel. Klik på billedet og se 11 lysbilleder som viser, hvordan maskine betjenes.


  Lang alu-stige

Kun få medlemmer har den fornødne plads til så lang en stige. Men i skuret har vi plads til den. Du er velkommen til at låne den.


  Kloakrenseudstyr

Udstyret består af en “split” og “kloakrenser”. Sidstnævnte bruges til at rense brønde for slam og visne blade.Splitten bruges til at etablere strømning gennem ellers tilstoppede rør.


  Reservetagsten

Soldalen 4, 6, 10 og 12 fik nyt tag i sommeren 2009. Et lager af reservesten blev etableret ved den lejlighed. Der er både brugte hele sten af den oprindelige  Lysbro type – som er udgået af produktion – og af den nye Falkenløwe sten. Medlemmerne kan bruge reservetagsten til småreparationer af eget tag. Læs mere om stenene ved at klikke på Materialelisten.


  Sækkevogn

I foråret 2012 er der i Silvan indkøbt en sækkevogn. Den er forsynet med klap til lasten, hvilket betyder, at den kan tage laster, som fylder meget.