Redskabsskur eller -depot idag

Ejerlaugets redskabsdepot lejes af Solvænget 11. Det fik i sommeren 2010 nyt tag. I dag tjener det som opbevaringsrum for Ejerlaugets ejendele, som står til medlemmernes fri afbenyttelse. På indretningstidspunktet udgjorde disse følgende:

Borde og stole, transportvogn, reservetagsten, vejfesttelte, kloakrenser, lang stige og fejemaskine. Læs nærmere detaljer nedenfor:


Opdateret liste over personer med nøgle til udlån, marts 2012

Medlemmer på skemaet til venstre udlåner nøgle til redskabsskuret

Kontakt én af de nævnte personer, lån nøglen og aflever den, når du er færdig. Vores fejemand John Kubel har naturligvis også en nøgle.


I januar 2011 er redskabsskuret blevet færdigt

KLIK på billedet og læs på de 8 lysbilleder om, hvad du finder i skuret. Læs også om, hvor du låner en nøgle.


Redskabsdepotet er Solvænget 11’s tidligere garage

Redskabsdepotet ligger ved bagstien ud for Solvænget 11. Allemedlemmer har nøgle til depotet. Man betjener sig selv. Og man beholder kun udstyr, så længe man skal bruge det. Og lægger det pænt på plads.


  Borde og stole 

Borde og klapstole står til medlemmernes fri afbenyttelse. Vi har tre styk 8-personers borde, fire styk 6-personers borde og 20 klapstole. Tidligere havde vi 28 klapstole, men de 8 er bortkommet. Lån det antal du har brug for. Brug reservationskalenderen, som er opsat på væggen i skuret.


  Transportvogn

Transportvognen er indkøbt til brug for transport af borde og stole til/fra redskabsdepotet og bolig. Men du er også velkommen til at benytte vognen til andre private formål.


  Vejfesttelte

Vejfestteltene bruges naturligvis til vejfesten. Men medlemmerne er også gerne bruge dem til private sammenkomster. Husk at lægge komponenter tilbage i poserne, så det er enkelt for de næste brugere at opstille teltene. KLIK på billedet fra Vejfesten 2010. Billedet til venstre er telt, format 4*8 m. Telt vist til højre er i dag til reservebrug.

Vi har idag tre telte. De er vist nedenfor.


Telt 4*8 m

Dette telt har vi haft siden 2010. Det er af type “Super”, hvilket medfører, at det har tykke rør og derved let at stille op. Det har været udlånt til enungdomsfest i Østerled 8. KLIK på billede. Billedet fra Østerled 8 er uden sidevægge, som vi har. Barduner er normalt ikke nødvendige.


Telt 3*6 m

Dette telt blev købt i sommeren 2012, og det blev anvendt første gang til Vejfesten 2012. Det er af type “Super”, hvilket medfører, at det har tykke rør og derved let at stille op.


Telt 3*9 m

Dette telt blev købt i sommeren 2012, og det blev anvendt første gang til Vejfesten 2012. Det er af typen “Standard” med tynde rør. Det gør det vanskeligere at stille op. Til gengæld var prisen lavere.


  Fejemaskine

Maskinen har tjent vor afdøde fejemand Vest. Og den er fortsat funktionsdygtig, og et hovedeftersyn foretages i vinteren 2011. Den betjenes af Ejerlaugets nye fejemand John Kubel. KLIK på billedet og se 11 lysbilleder som viser, hvordan maskinen betjenes.


  Lang alu-stige

Kun få medlemmer har den fornødne plads til så lang en stige. Men i skuret har vi plads til den. Du er velkommen til at låne den.


  Kloakrenseudstyr

Udstyret består af en “split” og “kloakrenser”. Sidstnævnte bruges til at rense brønde for slam og visne blade.Splitten bruges til at etablere strømning gennem ellers tilstoppede rør.


  Reservetagsten

Soldalen 4, 6, 10 og 12 fik nyt tag i sommeren 2009. Et lager af reservesten blev etableret ved den lejlighed. Der er både brugte hele sten af den oprindelige  Lysbro type – som er udgået af produktion – og af den nye Falkenløwe sten. Medlemmerne kan bruge reservetagsten til småreparationer af eget tag. Læs mere om stenene ved at klikke på Materialelisten.


  Sækkevogn

I foråret 2012 er der i Silvan indkøbt en sækkevogn. Den er forsynet med klap til lasten, hvilket betyder, at den kan tage laster, som fylder meget.