Tagrenovering i Soldalen 4, 6, 10 og 12

Beboerne i Soldalen 4, 6, 10 og 12 har besluttet at gå sammen for at få renoveret tagene. Ved at gå sammen kan der realiseres betydelige besparelser. Argumentet for at gøre noget nu er dels for at løse problemer med utætheder, dels for at få en bedre varmeisolering. Hertil kommer at 2. sals lokalerne i Soldalen 10 og 12 bliver forbedret. Arbejdet forventes at foregå i perioden april – august 2009. Det vil uundgåeligt skabe nogen trafikproblemer.

Arkitekt Ole Hviid, O H Tegnestue, www.ohtegnestue.dk er engageret af de fire bygherrer til at forestå projektering, udbud, forhandling med entreprenøren og tilsyn. Den valgte entreprenør er Tagsnedkeren ApS, som har hjemsted i Stenlille.


Åbent Hus i Soldalen 6, 10 og 12

I anledning af (næsten) færdiggørelse holder vi Åbent Hus for Ejerlaugets medlemmer lørdag den 21. november klokken 15:00 – 16:30. Officiel aflevering er planlagt til to dage forinden. Se 7 lysbilleder ved at klikke på billedet til venstre og få en forsmag. Arkitekt Ole Hviid kommer til stede.


Prognosen fra tidligere på sommeren holdt ikke

Nu lyder tidsplanen på stilladsnedtagning til gaden primo Uge 37. Og aflevering ultimo Uge 41. Det vil sige den 9. oktober 2009.


Lidt forsinkelse på byggeriet. Nu lyder prognosen på færdiggørelse ultimo august 2009

Dette er nyeste prognose pr. medio juli 2009. Samtidig er der indkøbt lidt ekstra tagsten til fremtidige reparationer. Ejerlauget skal således have løst et lagerproblem. Arkitekten udarbejder også en materialespecifikation til brug for fremtidige tagrenoveringer. Specifikationen vil kunne downloades fra solvaenget.dk.


Parker helst ikke i forlængelse af containere

Parkerede biler foran containere kan forhindre disses afhentning og dermed forsinke arbejdet. Tagsnedkeren vil med skiltning forsøge at forebygge uhensigtsmæssig parkering. Medens byggeriet står på, henstiller Ejerlauget at man parkerer foran Soldalens ulige numre eller – endnu bedre – andre steder.


Tidsplan for byggeriet

Byggeriet følger tidsplanen. Byggepladsen skønnes afsluttet medio august 2009. KLIK på planen for at se tidspunktet for hver enkelt aktivitet.


Tagrenovering, Rækkehusene Soldalen 4, 6, 10 og 12. Summarisk gennemgang af projektforløbet.

Omdelt i fotokopi til brug for orientering af Ejerlaugets medlemmer på generalforsamling tirsdag den 24. marts 2009.

Dokument på fem sider i PDF udarbejdet af arkitekt Ole Hviid, m.a.a., O H Tegnestue. Skal forstås i sammenhæng med de to facadetegninger, der er vist andetsteds på denne side.


Kontraktunderskrift med Tagsnedkeren den 6. marts 2009

Steen & Birthe Müllertz, Soldalen 6 serverede kaffe og hjemmebagt kage og alle fire husstande skrev under. Personerne på billedet er Martin Winge-Andersen, Soldalen 4, arkitekt Ole Hviid samt Bent Sørensen og Claus Jensen, begge Tagsnedkeren.Ny facade af Soldalen 10 og 12

Begge får nye hvide døre, som lever op til lokalplanens specifikationer. Solvænget 8 deltager ikke, da taget er i god stand.Ny facade af Soldalen 4 og 6

Ligesom facaderne af 10 og 12 vil 4 og 6 også leve op til lokalplanens krav, således at den arkitektoniske arv respekteres. Alle fire huse får naturligvis samme teglsten, som praktisk talt har samme udseende som den nuværende sten.Hele blokken set fra oven

Det fremgår tydeligt, at Østerled 7 for få år siden fik nyt tag. Der vil således også fremover være en forskel i teglstenen på Østerled 7 og den sten, som er anvendt af de øvrige huse i blokken. Den sorte gesims mod haven indgår også i projektet.