Vedtægter og ordensregler

Ejerlauget hører ikke til de foreninger, som skifter vedtægter som andre skifter skjorte. Det skyldes formentlig, at medlemmernes indbyrdes forhold er så konfliktfri, at vi ikke behøver at bringe vedtægter og ordensregler i brug.

 

Hvad er en grundejerforening?

 

 

 

 

 

 

 

Deklaration og Vedtægter er fra 1931

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordensreglerne er fra 1944