Nordhavnen

I de kommende år vil nok ske meget her. Baggrunden er kommunens forventning om en vækst i Københavns befolkningstal.

Udbygningsplanerne er godkendt i T&M-udvalget og Ø-udvalget i april 2009. De forelægges for BR primo maj. VVM høringsperiode er 20. maj – 20. august 2009. Find Københavns Kommunes nye høringsportal påwww.blivhoert.kk.dk . Når planerne for udvidelse af Nordhavn og den ny krydstogtterminal sendes i offentlig høring, vil VVM-materialet kunne ses på denne portal.


Københavns Kommune inviterer til borgermøde i Charlottehaven den 3. juni 2009

KLIK på billedet og læs den detaljerede invitation.


Møde på Rådhuset den 23. april 2009

Anne Skovbro fra Københavns Kommune var mødeleder, hvor grundejerforeninger omkring Nordhavnen blev orienteret om det kommende planlægningsarbejde. Gæsterne var repræsentanter for Carlsberg Ejendomme, Gentofte Kommune, Hellerup-Maglegaard Grundejerfoerening, Ryvangskvarterets Grundagerlag, Strandpromenadens Grundejerlaug og os selv repræsenteret ved formanden.


Invitation til møde om udvidelsen af Nordhavn

Formændene for grundejerforeningerne og ejerforeningerne omkring Nordhavn var inviteret til møde på Rådhuset torsdag den 23. april 2009 klokken 17 – 18. Læs invitationen.


Ny krydstogtkaj på ydersiden af Nordhavnen

I 2012 forventer By og Havn at ibrugtage en ny kaj til modtagelse af op til fire skibe samtidigt.


Nordhavnsarealet i fugleperspektiv fra nord

By & Havn har sendt dette billede og de to nedenunder til Ejerlauget. Besøg www.nordhavnen.dk, hvis du vil vide mere.

Foto: By & Havn/Ole Malling


Nordhavnsarealet i fugleperspektiv fra vest

Her kan man se Svanemølleværket og de nye kontorbygninger. Klik på billederne, hvis du vil se et stort skarpt billede.

Foto: By & Havn/Ole Malling


Nordhavnsarealet i mere sløret fugleperspektiv

Her er billedet taget på lidt større afstand, og det giver et bedre kig på det centrale København.

Foto: By & Havn/Ole Malling