Boligbyggeri ved Strandpromenaden

WHO-villaerne

Staten har overdrog i sin tid salget af de fire ejendomme til Freja Ejendomme. Freja har siden videresolgt ejendommene til selskabet Strandpromenaden A/S. I dag udvikles området af Bricks Ejendomme.

Nu bliver Scherfigshave til leje           

I november 2017 solgte Pensam og Consort Scherfigshave til den svenske ejendomsvirksomhed Heimstaden. Det betyder, at Scherfigsfigshave ikke mere er reserveret alene til Pensams pensionstagere, men kan lejes af alle, der vil betale.

     Læs HOME’s annonce i Børsen fra den 17. august 2018, som inviterer til Åbent Hus.

     Læs også Heimstadens pressemeddelelse fra købet i 2017, hvis du vil vide mere.


Teknik- og Miljøforvaltningen offentliggjorde i oktober 2014 en Startredegørelse for WHO-grunden

Pensam og Consort har købt ejendommen af Freja Ejendomme. Startredegørelsen arbejder med et forslag til boligbyggeri, som i en vis udstrækning minder om samme byggestil, der anvendes på  naboprojektet på Strandpromenaden.

Lokalplanen er udsat fra juni 2015 og forventes først behandlet i Borgerrepræsentationen i februar 2016. Efter godkendelse i Borgerrepræsentationen vil lokalplanforslaget blive offentliggjort til høring.


Byggeriet på Strandpromanden i Berlingskes ejendomstillæg den 3. september 2014

Omtalen var et billede på forsiden, to sider om projektet midt i bladet og en hel side portræt af Martin Busk på bagsiden. KLIK på billedet og læs alle fire sider.


Profilartikel af Bricks Ejendomme i BØRSEN

Den 6. marts 2014 var Magasinet “Ejendomme” trykt på glittet papir bilagt BØRSEN. Læs de fem sider med hele fire portrætter af medgrund-læggeren Martin Busk. De kommende boliger ved Strandpromenaden omtales som “vilde luksusboliger til københavnere”.


WHO-hovedkontoret til eksklusive boliger?

Freja Ejendomme har fået udarbejdet et volumenstudie, der viser, hvordan den enestående grund på Scherfigsvej kan udnyttes til eksklusive boliger.


Bricks Ejendomme har omkring 1. december 2013 publiceret en beskrivelse. Og i marts 2014 er hjemmesiden blevet opdateret.

Kom til hjemmesiden, hvorfra beskrivelser kan downloades, ved at klikke på billedet.


Ny storhed til lille slot i forfald

Formanden blev telefonisk interviewet af journalisten et par dage før denne artikel kom i Jyllands-Posten søndag den 18. august 2013.

Det ser ud til, at gældende lokalplan respekteres. Det bliver interessent at se indholdet af det gentegnede projekt. Følg projektet her: www.strandpromenaden-københavn.dk


Ejendomsselskabet Bricks fra Århus køber projektet af Blue Vision

Læs pressemeddelelsen af 2. august 2013


Villaerne ejes idag af selskabet Strandpromenaden A/S

Strandpromenaden A/S er datterselskab af det børsnoterede selskab Blue Vision A/S.  Ved at følge med på investor-siden på Blue Visions hjemmeside, kan man læse, hvad der sker i selskabet. KLIK på billedet for at komme til hjemmesiden.


Strandpromenaden 33 nedsat til 59,5 mio. DKK

Østerbro Avis havde den 24. august 2011 en historie om villaen. Det kniber med købere. For at læse historien skal du klikke på billedet. Så kommer du til den elektroniske udgave af Østerbro Avis. Her skal du bladre frem til Side 26.


Østerbro Lokalhistoriske Forenings redegørelse i Østerbro Avis den 13. juli 2011

Villaen blev opført i 1924. Den har blandt andet været ambassade for Folkerepublikken Kina i perioden 1956-68.


  Strandpromenaden 33 udbudt til 68 mio. DKK

Primo februar 2011 er Strandpromenaden 33 udbudt til salg for 68 mio. DKK. Dels ved annonce søndag den 6. februar 2011 i Berlingske Tidende, dels ved detaljeret omtale på Nyboligs hjemmeside, www.nybolig.dk. KLIK på billedet og læs ejendomsmæglerens anprisninger.


BR vedtog den 14. oktober 2010 forslag til Lokalplan “Strandpromenaden”

Forslaget er til offentlig høring fra den 10. november 2010 til den 17. januar 2011. Klik på billedet og læs forslaget.

Borgermøde om forslaget torsdag den 9. december 2010 klokken 19 – 21 i Vibenshus Skole, Kertemindegade 10, billedkunstlokalet, indgang C.

Læs mere på http://blivhoert.kk.dk/hoering/strandpromenaden


Teknik- og Miljøudvalget giver grønt lys for udarbejdelse af Lokalplan “Strandpromenaden”

Denne godkendelse blev givet på grundlag af en ny tredie udgave af Startredegørelsen ved udvalgets møde den 6. april 2010. KLIK på billedet og læs redegørelsen.


Foretræde for Teknik- og Miljøudvalget den 6. april 2010

Sammen med John Bloch-Poulsen, Strandgruppen havde formanden foretræde for TMU. KLIK på tjeklisten og læs, hvad budskabet var. Det var grønt område som Prioritet 1 og lavt boligbyggeri som Prioritet 2.


Her er Forvaltningen for Teknik og Miljøs indstilling til TMU

Læs her en opsummering af sagen. TMU behandlede og sendte projektet retur til forvaltningen på sit møde i februar 2010.


Nyt projektudkast beskrevet i startredegørelse fra januar 2010

Det var på dagsordenen til TMU’s møde den 1. februar 2010. Men det blev tilbagevist til forvaltningen. Det fremgår af indstillingen at bygherren har lavet et nyt projekt, der imødekommer indsigelserne imod den blandt andet det tidligere forslags højere bebyggelse. Samtidig har Kulturarvsstyrelsen ikke villet frede nr 33. Så derfor kan kommunen ikke tvinge bygherren til at bevare bygningen.

Man har nu valgt at bevare ejendommen i nr 33 enten med eller uden portanlægget. Så det er jo godt. Men man tillader stadig erhverv, selvom det er imod servitutten. Og den sydligste ejendom foreslås i 5 etager som et markant startpunkt – typisk for arkitekter. Imidlertid er det lige ud for badestranden og den af bygningerne, der vil genere stranden aller mest.


Feudal ledelsesstil på Entasis

Læs portræt og interview med indehaveren af tegnestuen Entasis arkitekt Christian Kold i Jyllands-Posten Erhverv den 1. september 2009.


De fire WHO-villaer set i fugleperspektiv

WHO’s egne bygninger ligger øverst i billedet. Området ligger lige ud til badestranden. Det er ikke omfattet af nogen lokalplan.Strandpromenaden 33

Strandpromenaden består af en stor villa med tilhørende garager og tjenestebolig, som ligger omkring en lille gård.Strandpromenaden 35 og 37

To flotte villaer langs StrandpromenadenStrandpromenaden 39

Villaen ligger tilbagetrukket på en lukket grund umiddelbart syd for WHO-arealet.

 SKGL skriver til Bondam og T&M-udvalgets medlemmer

Den 11. marts skriver SKGL et brev og den 18. marts forkaster udvalget forslaget fra Freja, idet udvalget finder, at der i det videre arbejde for området bør lægges vægt på fredeliggørelse og udvikling af selve Strandpromenaden som rekreativt strøg i sammenhæng med den nye badestrand og som forbindelse til de nye byområder nord for kommunegrænsen.Startredegørelse udarbejdet af forvaltningen til BR’s udvalg for Teknik og Miljø

Den 4. marts 2009 behandlede BR’s udvalg for Teknik og Miljø projektet om eventuel nedrivning af de fire villaer og realisering af projektet udarbejdet af tegnestuen Entasis. Som et bilag til drøftelserne havde udvalget Startredegørelsen.

Dokumentet er på 12 sider i PDF. Den 5 etager høje bygning i områdets sydlige ende benævnes “markøren”. Projektet blev præsenteret på SKGL’s generalforsamling den 15. marts 2009.Entasis er blandt de nominerede

Arkitektvirksomheden Entasis er blandt de tre nominerede tegnestuer til at vinde projektet for Freja Ejendomme og dennes samarbejdspartner. KLIK på billedet for at se detaljer.Freja Ejendomme ønsker ikke at bevare villaerne

Læs selv på Frejas hjemmeside, hvilke planer virksomheden og Falk-Rønne Ejendomsudvikling har for området. KLIK på billedet.Forside på Østerbro Avis 20 august 2008

Efter SKGL’s brevveksling med Københavns Kommune efter sommerferien en omtale af sagen.Detaljeret omtale på Side 4 i Østerbro Avis

Her er en nærmere redegørelse for projektet. Det er alt, hvad der har stået i avisen.Østerbro Avis leder den 20. august 2008

Distriktsbladene kritiserer nødigt magthavere. Østerbro Avis er ingen undtagelse.Københavns Kommune, svarer den 11. juni 2008

1½ måned efter SKGL’s rykker svarer Center for Byggeri på SKGL’s henvendelse, som er sket gennem advokatfirmaet Plesner.SKGL rykker for svar

To måneder uden svar. SKGL er trætte af at vente og rykker Københavns Kommune den 28. april 2008.Strandpromenade-kvarterets Grundejerlaug (SKGL) er kritiske

Kvarterets identitet som boligkvarter med lavt byggeri ligger SKGL og os andre meget på sinde. Da WHO-villaerne ligger i SKGL’s område retter SKGL henvendelse til Københavns Kommune den 29. februar 2008.