Skybrudsforebyggelse og kælderoversvømmelser

Ejerlauget gennemfører i efteråret 2014 og i løbet af vinteren 2015 en undersøgelse af forekomsten af kældrene i medlemmernes bygninger. Undersøgelsen gennemføres i samarbejde med vores naboer i Strandpromenadekvarterets Grundejerlaug (www.skgl.dk) og Svanevængets Ejerlaug (www.svanevænget.dk). I 2015 er dette arbejde fortsat med henblik på at omdanne Østerled og Svanevænget til klimaveje.


 

 

 

 


Læs mere om HOFOR’s initiativ “Skab plads til regnvand” her.

De tre ejerlaug planlægger at indgå aftale med HOFOR

Ved et møde hos Klimavej.dk den 18. september 2015 besluttedes det, at Klimavej.dk bemyndiges til – på vegne af de tre ejerlaug – at indsende ansøgning om 100 % HOFOR-finansiering af ombygning af Solvænget, Østerled og Svanevænget til klimaveje. Læs Klimavej.dk’s løsningsforslag, aftaleskabelon og mødereferat udarbejdet af Søren Carsten Nielsen fra Strandpromenadekvarterets Grundejerlaug (SKGL).


 

Læs mere om HOFOR’s initiativ “Skab plads til regnvand” her.

De tre ejerlaug planlægger at indgå aftale med HOFORVed et møde hos Klimavej.dk den 18. september 2015 besluttedes det, at Klimavej.dk bemyndiges til – på vegne af de tre ejerlaug – at indsende ansøgning om 100 % HOFOR-finansiering af ombygning af Solvænget, Østerled og Svanevænget til klimaveje. Læs Klimavej.dk’s løsningsforslag, aftaleskabelon og mødereferat udarbejdet af Søren Carsten Nielsen fra Strandpromenadekvarterets Grundejerlaug (SKGL).


Informationsmøde om HOFOR-støttede grundejerforeningsprojekter

Fra vort Ejerlaug deltager Erik Winther, Soldalen 31, Ulrik Danneskiold-Samsøe, Soldalen 12, og Michael Hjerl Hansen, Østerled 16. Desuden deltager også repræsentanter fra Svanevængets Ejerlaug og Strandpromenadekvarterets Grundejerlaug.


Dialogmøde med TMF/HOFOR den 27. februar 2015

Som opfølgning på SKGL’s møde med TMF/HOFOR i efteråret 2015 havde Svanevængets Ejerlaug og vort eget ejerlaug et fælles dialogmøde med TMF/HOFOR. Læs det godkendte referat af mødet som blev holdt den 27. februar 2015.


SKGL har spurgt Forsikringsoplysningen om, sammenhængen mellem antal oversvømmelser og husforsikringen

I januar 2015 havde medlem af Strandpromenadekvarterets Grundejerlaug (SKGL), Christian S. Nissen, Vesterled 20 en dialog med Forsikringsoplysningen.

Læs SKGL’s spørgsmål med sort. Og Forsikringsoplysningens svar med rødt.


Strandpromenadekvarterets Grundejerlaug” (SKGL) holdt møde med HOFOR og TMF den 15. januar 2015

KLIK på det officielle referat og læs det i et nyt vindue. Et tilsvarende møde er aftalt til den 27. februar 2015. Der deltager de samme repræsentanter for TMF og HOFOR.

“Svanevængets Grundejerlaug” og “Ejerlauget vedrørende rækkehusene ved Solvænget m.v.” er hver repræsenteret med tre medlemmer.


Status i skybrudsundersøgelsen ved årsskiftet 2015/2015.KLIK på resultatet af undersøgelsen for SKGL og for os selv på dokumenterne til højre. Resultat fra Svanevænget forelå ikke.

KLIK på dokumentet til venstre for at læse vore medlemmers supplerende kommentarer i anonymiseret form.


Henvendelse til medlemmerne den 4. oktober 2014.

Strandpromenadekvarterets Grundejerlaug (SKGL) – som er initiativtager til undersøgelsen – har mange ejendomme med skybrudsvand i kælderen. SKGL har udarbejdet e-mailets indhold. Det er foreningernes håb, at problemerne i vort område kan blive tænkt ind i Københavns Kommunes kloakplanlægning og øvrige forebyggende arbejde mod fremtidige vandskader.

En høj besvarelsesprocent er derfor meget vigtig.