Cykeltrafik

Ejerlauget deltager med stor interesse i at få udviklet stinettet i vort nærområde. Sti NU!og Nørrebrorutens forlængelse til Svanemøllen har egne undersider. På denne side kan du læse om de andre stiprojekter.


Cykelpakke Østerbro

Center for Trafik er i foråret 2010 gået i gang med at udarbejde en bruttoliste og en prioritering af cykelprojekter på Østerbro. KLIK på papiret til venstre og læs mere. Ejerlauget er én af de lokale interessenter, som taler med Center for Trafik.

 

Ulriks Passage (tidligere Sti NU!)

Navnet “Ulriks Passage” blev ved indvielsen foreslået af gode naboer fra Tuborg-området. Og skiltet er efterfølgende bekostet og opsat af disse. Ejerforeningerne i vort område er gik cirka tre år forinden sammen med henblik på at få oprettet en sti for blød trafik mellem Strandpromenaden og Tuborg-området.


Mystisk brand medfører sammenstyrtning af passagen

En brand i rørets plastforing natten mellem 30. og 31. maj medfører store sammenstyrtninger. Københavns Kommune spærrer passagen med skiltning og metalgitre.


Den ny sti er en klar succes. Men successen kan blive større.

Eksempelvis ved at opsætte henvisningsskilte for de cyklister, som ikke bor i lokalområdet og derfor fortsætter ad Strandøre, hvis de kommer sydfra. Cyklister nordfra kan undgå at skulle krydse Strandvejen to gange. KLIK på lysbilledeserien og se selv. Der er 11 lysbilleder.


 

Indvielsen fandt sted søndag den 29. april 2012. Omkring 100 personer og to aviser fra lokalområdet deltog.

Foreningsrepræsentanterne holdt taler, og der blev sendt breve til Københavns Kommune, Gentofte Kommune og Carlsberg Ejendomme med tak for, at stien nu er virkelighed.

Breve og taler

KLIK på dokumen-terne


Så skal stien indvies!

Fællesinitiativet Sti NU! markerer, at vi nu er i mål. Det sker med en indvielse, som afholdes søndag den 29. april klokken 16. Repræsentanter for alle organisationerne bag Fællesinitiativet vil være tilstede. Og de vil i forening rette en tak til de to kommuner og til Carlsberg.

Ejerlaugets medlemmer kan vise deres sympati for stiens etablering ved at møde op og deltage i festligholdelsen.


Stien færdig midt i april 2012. Og det både på den Københavnske del og på Gentoftes del af stien.

Stien bliver allerede brugt flittigt. Det eneste der mangler, er skilte, som ved Hellerup Skole og ved Svanemøllestranden viser hen til stien.


Den 1. marts 2012 gik arbejdet igang. Men kun på Københavns Kommunes areal.

Se de 8 lysbilleder fra området, hvor anlægsarbejdet er igang. På Gentofte Kommunes del af stien er anlægsarbejdet ikke gået igang. Og Gentofte har ikke annonceret, hvornår det vil ske. Se på billederne, hvordan den kommende cyklist vil få brug for gode bremser!


På Københavns Kommunes hjemmeside bekræftes udsættelsen den 23. november 2011

Det er naturligvis den rigtige rækkefølge at udføre de ret store anlægsarbejder, før stien bygges. Man kan blot ærgre sig over, at dette arbejde ikke blev påbegyndt noget før. KLIK på figuren og læs omtalen.


Udsættelse IGEN!

Denne gang er det ikke Vejloven eller kommunal udskydelse af den politiske behandling, men skybrud der forsinker stien. Læs e-mail fra TMF.  Færdiggørelse er udskudt til foråret 2012.


Borgermøde på Hellerup Skole den 24. august 2011

Lokalet var fyldt, borgmester Hans Toft repræsenterede Gentofte Kommune og arkitekt Claus Biilmann fremlagde Carlsbergs synspunkter. Martin Winge-Andersen fra Soldalen 4 var mødedeltager. Carlsberg, kommunen og hele forsamlingen var positive over for stiprojektet. I løbet af kort tid kommer der planer, som viser den foreløbige stiføring hen til Philip Heymans Allé.


“Berlin-muren” fjernet i sidste uge af juli 2011

Hermed er første trin gennemført. Andet trin med belægning, belysning og skiltning kommer senere i 2011.


Sti NU! indstillet til vedtagelse i TMU den 20. juni 2011

Læs indstillingen ved at klikke på dokumentet. Men ikke et ord om at lave et foreløbigt hul i “Berlinmuren”. Læs de tre bilag ved at klikke på nedenfor viste dokumenter:

 


Vi får tidligst Sti NU! til sommer 2011

Vejlovens blokerende virkning forklares i en kommentar af Københavns Kommunes sagsmedarbejder Ulrik Djupdræt til en læser i Østerbro Avis.

I et e-mail i juli 2010 til Ejerlauget – og uafhænget indlægget i Østerbro avis – har forvaltningen tillige gjort rede for, at der vil blive tale om en betydelig forsinkelse, da forbindelsen vil indgå i den kommende lokalplan “Strandpromenaden”. Forslag til lokalplan forventes at foreligge senere i 2010. Sammenkædningen med lokalplanen skulle ifølge forvaltningen give en prismæssig fornuftig løsning.


Fem dage inden indvielsen af Svanemøllestranden giver forvaltningen løfte om at etablere forbindelsen hurtigst muligt

På Københavns Kommunes hjemmeside forklarer forvaltningen, hvordan ændringen i Vejloven er kommet på tværs. Hvilket medfører en væsentlig fordyrelse af forbindelsen.


Plancheudstilling ved indvielsen af Svanemøllestranden den 20. juni 2010

Strandgruppen og initiativgruppen “Sti NU!” har slået sig sammen om på to plancher at præsentere Ryvangsti visionen og forslaget til en stiforbindelse mellem Strandpromenaden og Tuborg området (Sti NU). Under strandindvielsen vil det være muligt at komme i dialog med repræsentanter for begge grupper.


Nyt tillæg til Vejloven “skyder Sti NU! til hjørne”

Det er ikke kun erhvervslivet og landmænd, som slås med lovbøvl. TMF og Ejerlauget gør det også. Læs om, hvorfor et nyt tillæg til Vejloven giver unødige vanskeligheder for vor ønskede stiforbindelse.


  Læs indstillingen til TMU fra den 18.marts 2010

Center for Anlæg og Udbud vil stille TMU over for et valg. Enten ekstrabevilling til grundkøb. Det giver Sti NU! Eller ekspropriation til omtrent samme beløb. Så går der flere år, inden stien er en realitet.

Sidste NYT! I et e-mail den 18. marts har forvaltningen meddelt Ejerlauget, at notatet til TMU ikke er færdigt. Grunden til forsinkelsen er at forvaltningen stadig drøfter, hvad der kan gøres fremadrettet.


Center for Anlæg og Udbud har frigivet dispositionsplanen dateret 25. november 2009

Her er linieføringen. Bemærk at en del af stien løber i Gentofte Kommune. Ejerlauget ved ikke, om der er tilsagn  – eller afvisning – om betaling fra Gentofte.


Københavns Kommune har engageret Via Trafik som rådgiver

Via Trafik er engageret som rådgivende ingeniør på opgaven. Torsdag den 12. november forelå det første skitseprojekt. Projektet rundsendes til høring, når de involverede kommuner og ejere har færdiggjort de interne drøftelser og forhandlinger.


Sti NU! er kommet på Københavns Kommunes hjemmeside for cykelprojekter

Projektet er klassificeret som et kommende projekt. Scoll helt ned i bunden, når du er på kommunens hjemmeside.


Der gik kun to uger før Slots- & Ejendomsstyrelsen svarede positivt

Læs svarmail, som Fællesinitiativet “Sti NU!” modtog fra Slots- og Ejendomsstyrelsen den 3. juli 2009.

Styrelsen har allerede holdt indledende møde med Københavns Kommune, og vi ser frem til at blive orienteret i august/september, når der foreligger nyt i sagen.


Fællesinitiativet “Sti NU!”

Ejerlauget er medinitiativtager til Fællessinitiativet “Sti NU!”. Den første handling har været at sende en anmodning til Slots- og Ejendomsstyrelsen, og der er tale om et samarbejde mellem ejerforeningerne syd og nord for det smalle stykke mur, græs og buskads, som skiller Strandpromenaden fra Tuborg området.

Beboere på begge sider af området vil få fordele af, at vi kan besøge hinandens områder og servicetilbud.


Større tryghed for cyklister på Østerbro

I Østerbro Avis den 10. juni 2009 stiller borgmester Bondam stiller os en stiforbindelse i udsigt. Der er bare ingen penge.


Vi ønsker sti til Tuborg området

En sti langs vandet til Tuborg vil være til gavn for rigtig mange. Da der fortsat i flere år vil være byggeri på Tuborg-siden, foreslår Ejerlauget en foreløbig løsning til start. Og en permanent smuk forbindelse når byggeriet er overstået.


Gentofte Kommune Lokalplan 307

På Gentofte Kommunes hjemmeside finder du Lokalplan 307. På Side 28 er der et kort, hvor linieføringen af den kommende rekreative sti er vist med en grøn bugtet streg. KLIK på billedet og find det aktuelle kort i lokalplanen.


Den fremtidige Ryvang sti

Ryvang Lokalråd har i efteråret 2008 udarbejdet et forslag til en kommende Ryvang sti. Den åbner op for stiadgang til Tuborg området fra Strandpromenaden. Det passer fint med Fællesinitiativet “Sti NU!”, som Ejerlauget søger at etablere sammen med andre ejerforeninger og aktører i vort område.

 

Cykelruter på Østerbro

Der planlagt en betragtelig opgradering af cykelrutenettet på Østerbro. En del af det er indeholdt i Kickstart Cykelpakke Østerbro


Få dage før Juleaften frigav Cykelsekretariatet i TMF den nye tidsplan

Forvaltningen håber fortsat på en indvielse af forbindelsen til Tuborg området tidligt på foråret 2012, men vejret kan drille. Men ellers rummer CP Østerbro mange gode nye forbindelser fra vort område, dels mod centrum. dels mod Nørrebro og Bispebjerg.


Kickstart København indebærer en bevilling på 100 mio. DKK til cykelruter på Østerbro (5 sider)

BR vedtog en disponering af 70 mio. DKK ved møde den 14. oktober 2010. Med dette forslag skal BR godkende forvaltningens indstilling vedrørende de resterende 30 mio. DKK.

Forelagt for TMU den 17. januar 2011.


Forslag til supplerende cykelprojekter (11 sider)

Med dette forslag konkretiseres hvad de enkelte projekter går ud på. Ejerlaugets “Sti NU” er en yderst beskeden del heraf. Ejerlauget har haft en vis indflydelse på valg og prioritering gennemsit medlemsskab af Østerbro Lokalråd.

Forelagt for TMU den 17. januar 2011.


Nørrebrorutens forlængelse  (16 billeder)

En lysbilledepræsentation (16 billeder) af, hvor let en forlængelse kunne udføres, er vist for Københavns Kommune. Den blev taget godt imod, og den ligger nu i kommunens ideskuffe. Som medlem af Østerbro Lokalråds Trafikudvalg blev ideen præsenteret i september 2009 af Ulrik Danneskiold-Samsøe.