Københavnertunnelen

Københavnertunnelgruppen arbejder for at få bygget en østlig omfartsvej omkring København i tunnel. KLIK på Københavnertunnelgruppen, hvis du vil besøge foreningens hjemmeside i et nyt vindue.Københavnertunnelgruppen udgiver beskrivelse af Københavnertunnelen som OPP pilotprojekt

Miljøkoordinator i Københavnertunnelgruppen Fleming Kjer har medio augyst 2009 gjort Ejerlauget opmærksom på denne fremkomsten af denne nye rapport. Klik på billedet for at downloade rapporten i PDF (69 sider, 5 MB).Invitation og program

Af Ejerlaugets medlem Michael Hjerl Hansen, som jo er afdelingsleder i NIRAS, blev jeg dagen før gjort opmærksom på dette arrangement. KLIK på programmet for at se det. Michael mente, at det var noget for formanden. Hvad det klart var.Deltagerlisten

Deltagerne udgjorde en alsidig blanding af politikere, mediefolk, advokater, organisationsrepræsentanter og medarbejdere fra firmaer i anlægsbranchen.Høring i den historiske børssal

I denne sal har Tietgen givetvis skulle være visionær for at overbevise investorerne om sine projekter. Visionerne manglede heller ikke ved høringen. Også investorernes repræsentant (ATP) lød som om, at han var overbevist.Mødereferat

Referatet, som også er Københavnertunnelgruppens Nyhedsbrev nr. 14, er et kort “Executive Summary” på to sider.ATP’s syn på investeringer i infrastrukturprojekter

Portfolio Manager Ulrik Dan Weuder fra ATP’s Infrastrukturafdeling havde 9 slides (2 MB).Folketingets investeringsplan 2009

Transportministeren havde tre slides (2 MB). Det var nok til at markere ministeriets meget positive tilgang til ideen om en havnetunnel.Offentligt Private Partnerskaber (OPP)

Projektdirektør Flemming Bækkeskov beskrev OPP som relevant løsningsmodel. Det interessente i indlægget var de udenlandske erfaringer hos Pihl, som kunne bruges i det aktuelle projekt.