Formål med og vedligehold af vore bagstier trænger til en diskussion. En aktuel sag fra oktober 2009 illustrerer dette på tydeligste vis.

Må naboens træer skygge? Læs HER

Kan nabo kræve beskæring af træer på min grund? Læs HER

Tre formænd på bevoksningsinspektion den 6. maj 2013

Arne Stihøj Pedersen, Ejerforeningen Lyneborg (tv), Ulrik Danneskiold-Samsøe, Ejerlauget vedrørende rækkehusene ved Solvænget m.v. (midt) og Kjeld Warsberg, Beboerforeningen Strandvejen 16B-16C (th) drøftede den 6. maj 2013 strategi for pleje af bevoksningen i skel mellem vore områder.

Der blev aftalt rollefordeling, principper for beskæring, inddragelse af berørte beboere og udvekslet leverandørinformation.


Ejerlaugets svar til Center for Byggeri

Som følge af manglende nabointeresse for et fælles projekt havde Ejerlauget ingen bemærkninger, hvilket blev meddelt Center for Byggeri.

 


Ny situationsplan

Der blev udarbejdet en ændret situationsplan, som tog hensyn til parkeringsønskerne fra Soldalen 9.


Høringsbrev fra Center for Byggeri til Ejerlauget

Som følge af resultat af nabobemærkninger og det negative resultat af bestræbelserne på at udarbejde et fælles projekt blev det efterfølgende projekt igen et individuelt projekt.


  Ejerlaugets svarskrivelse til Center for Byggeri

Ejerlaugets bestyrelsesansvarlige for veje og haver, Ulrik Danneskiold-Samsøe gennemførte samtaler med de direkte berørte medlemmer, som deler bagsti med Soldalen 7. Samt naturligvis med ansøger.

Ejerlaugets stillingtagen blev herefter fremsendt til Center for Byggeri.


  Fotos af det aktuelle område, oktober 2009

Samtlige medlemmer var enige i, at området kunne trænge til “en kærlig hånd”.


Udvidelse af haven hørende til Soldalen 7?

Ejerlauget modtog i midten af september 2009 et brev fra Københavns Kommune, hvori Center for Byggeri efter ansøgning foreslår at meddele dispensation til haveudvidelse.

Brevet var bilagt en plantegning af de eksisterende forhold og forslag til planløsning af haveudvidelsen.  Plantegninger

Ansøgers plantegninger i beskåret form, da webredaktøren kun ahr en A4 scannerDræbersnegleaktion

Vore tre ejerlaug øger  samarbejdet. I maj 2008 var den konkrete sag en aktion mod dræbersnegle. Vort ejerlaug bidrog med et mindre ubudgetteret beløb. Cecilie Nordgreen har indvilget i at være vort ejerlaugs lokale ekspert. Her er hun med trillebøren på rundt med Ferramol til medlemmerne. Læs brugsanvisningen her: Dræbersnegleaktion 2008