Termografering med støtte fra Miljøpunkt Østerbro

Bestyrelsen besluttede i 2010 at forsøge at opnå tilslutning til at gennemføre en kollektiv termografering af medlemmernes bygninger. Da der samtidig var mulighed for at opnå offentlig støtte, var dette et ekstra incitament. Tilslutningen var pæn. Samtlige medlemmer i Østerled og i Solvænget sagde JA. Derimod sagde samtlige medlemmer i Vesterled NEJ. I Soldalen sagde 16 medlemmer JA og 8 sagde NEJ. Af sidstnævnte var en del allerede tæt på en beslutning om igangsættelse af tagudskiftning. Termograferingen gennemføres i februar-marts 2011.


Ejerlauget bidrager med termografiprojektet på Grøn Messe. Se 9 slides

Termografiprojektet var ét af 7 udvalgte støttede projekter, som 2100.nu havde valgt at vise som eksempel.


Se video om termografering i vort Ejerlaug

Vi vil gerne videregive vore erfaringer til andre ejerlaug og boligorganisationer på Østerbro. Denne film er ét af midlerne. Spilletiden er lidt over 4 minutter.


Information fra Stopvarmespild.nu til de medlemmer, som skal have foretaget termografering

Tirsdag den 15. februar rundsendte Stopvarmespild.nu denne orientering. Som medlemmerne kan konstatere, kan man vælge mellem følgende datoer for termografering:

Lørdag den 18. februar, onsdag den 8. marts, lørdag den 19. marts og søndag den 20. marts.


2100.nu på Østerbro støtter termograferingen

Organisationen 2100.nu på Østerbro er med i det fælles projekt. Til brug for 2100.nu  har Ejerlauget forpligtet sig til at lave informationsmateriale om projektets resultater. Det vil vi gøre med en video på YouTube samt lysbilledforedrag for andre foreninger på Østerbro, som er interesserede heri.


Start på termografering den 19. februar 2011

Ejerlauget har engageret virksomheden Stopvarmespild.nu til at forestå termograferingen. KLIK på billedet for at komme til hjemmesiden. Der vil blive foretaget udvendig termografering for at se, hvor varmelækagerne er. Og indvendig termografering for at se, hvordan kulden trænger ind i stuen. Inklusive afgivelse af rapport forventes projektet afsluttet 1. april 2011. Alle medlemmer, som skal have foretaget termografering, vil blive kontaktet direkte af Stopvarmespild.nu.


Gode råd om termografering

Denne 4-siders A4 pjece er udgivet af “Videncenter for energibesparelser i bygninger”. Den giver en god introduktion til, hvad man kan opnå ved at få foretaget en termografering.


 


 

 

.
Ansøgning til Østerbropuljen sendt til Østerbro Lokaludvalg i efteråret 2010

Ejerlauget ansøgte i efteråret 2010 Østerbro Lokaludvalg om delvis støtte til genneførelse af det fælles projekt. Vi fik afslag, men fik samtidig et råd om at opsøge Miljøpunkt Østerbro. Her fik Ejerlauget i februar 2011 tilsagn om støtte på 20.000 DKK


 


 

Ejerlaugets projektbeskrivelse sendt til Østerbro Lokaludvalg

Som bilag til til det officielle ansøgningsskema udarbejdede Ejerlauget en projektbeskrivelse, som blev bilagt.