Materialeliste til bygningsrenoveringer

Retningslinier for løbende vedligehold og fornyelse i henhold til Lokalplan 411

Listen skal opfattes som en fortegnelse, som medlemmerne kan støtte sig til, når de planlægger renovering og vedligehold.

Formålet med Lokalplan nr. 411 er blandt andet ”at sikre opretholdelse af den eksisterende bevaringsværdige etage – og rækkehusbebyggelse der rummer særlige kulturhistoriske og arkitektoniske kvaliteter – herunder sikre, at den løbende vedligeholdelse og fornyelse sker med respekt for bebyggelsens oprindelige arkitektoniske kvaliteter.

Bebyggelsens ydre fremtræden skal sikres ved bevaring af bygningsdetaljer på de enkelte huse. Det anses for vigtigt at opretholde/genetablere den ensartethed, der oprindeligt har præget disse bebyggelser”.

Læs mere om vores Lokalplan 411 i menupunktet “Nærområde og Lokalplan”.

 

I Soldalen 4, 6, 10 og 12 er nedennævnte komponenter anvendt ved tagrenoveringen i 2009. Arkitekt Ole Hviid, O H Tegnestue har i 2009 detailundersøgt markedet for byggekomponenter og fundet disse komponneter som de bedst egnede. Dels for at være i overensstemmelse med vores lokalplan, dels for at bibeholde bebyggelsens arkitektoniske identitet. (Tegnestuen er nedlagt)


Læs arkitektens redegørelse for valg af tagsten. Og holdningen hos “Center for Bydesign”

Den oprindelige tagsten af fabrikat Lysbro produceres ikke mere. Fremover må vi derfor bruge en tagsten, som på anden måde lever så godt op som muligt til lokalplanens krav og den kendsgerning, at husene i Soldalen er klassificeret i Klasse 3 som bevaringsværdige.

Bygningsdel

Beskrivelse

Komponentdata

Dan Tegl

Gammel dansk vingetagsten

www.monier.dk

Randers Tegl

Blødstrøgen sten med 4 facader. Dansk normalformat.

www.randerstegl.dk

Klik for databladOprindelige tagsten

Falstagsten, rød
39 x 23,5 x 1,5cm .

Stenen produceres ikke længere. Ejerlauget har et begrænset lager af brugte sten til reparationer.
Nyt tag med Falkenløwe tegl

Vingetegl. Nr. 222, klassisk dansk, rød, flad.

39,7 x 23,5 x 1,5cm

Udgået af produktionUdluftninger og faldstammer

Zink,
Ø 110mm

 

Håndlavet
Tagrender og nedløb

Rheinzink Danmark. Rheinzink®valsblank.Render 333.
Nedløb Ø 90 mm
www.rheinzink.dk
Ovenlysvinduer i værelser/baderum

VELUX, Type GPU, Everfinish, lavenergiglas, standard inddækninger i grå aluminium. 78x140cm.

Redningsåbning i henhold til BR 08 i enhver højde over terræn.

www.velux.dk
Ovenlysvinduer i repos

VELUX, Type GVO, lavenergiglas, sort anodiseret aluminium inddækninger. 54x70cm.

Egnet til bevaringsværdige bygninger. Pudsning: Ramme afløftes.

www.velux.dk

Datablad tilføjes senere. UD-SKvistvindue

3 fags, fast karm, brun NCS S6030-Y90R.

Symmetrisk, 3 lige brede fag.

Gående rammer, hvid NCS S 0500-N eller RAL 9010.

Øvrige kvist, brun NCS S6030-Y90R.

www.kpk-vinduer.dkwww.boejsoe.dk

Datablad tilføjes senere. UD-SBillede fra Soldalen 12

Altankvistdør

3 fags, fast karm, brun NCS S6030-Y90R. Energiglas

Symmetrisk, 3 lige brede fag
Gående rammer, hvid NCS S 0500-N eller RAL 9010.

Arkitektskitse D, OH Tegnestue, maa.
www.kpk-vinduer.dk ellerwww.boejsoe.dk
Altankvistgelænder

Galvaniseret stål. ramme 8x50mm
Balustre 6x40mm.

Arkitekttegning 2.01 OH Tegnestue, maa.
Tag over karnapper

Icopals 500 serie i to lag. Alternativt Trelleborg Phønix 5000 serie i to lag. Farve sort.
www.icopal.dk

www.trelleborg.com
Billede fra Soldalen 4

Hoveddøre

To fløjet, glat fyldingsdør med klar lavenergi planglas i øverste felt.
Dørblad, hvid NCS S 0500-N eller RAL 9010. Tre fyldinger i hver fløj.
Profileret karm, brun NCS S6030-Y90R . Arkitektskitse AO, OH Tegnestue maa.
www.kpk-vinduer.dk ellerwww.boejsoe.dk

Rigtigt design. Optimal varmeisolering. Brugervenligt låsesystem.
Altangelænder mod gade

Farve: Sort eller grafitgrå.
Altangelænder mod have

Farve: Sort eller grafitgrå.
Facadebelysning
Vinduer

Enkelte virksomheder har specia-liseret sig i fabrikation af nye vinduer til fredede og bevaringsværdige ejendomme. Bøjsø Vinduer er én af dem.

Farver: Faste karme NCS S6030-Y90R Gående rammer NCS S 0500-N eller RAL 9010.
Kældervinduer

Udføres i jern i oprindelig udformning og dimensionering.

Farve: Sort eller grafitgrå.
Rist til ventilationsafkast

Udføres i støbejern i oprindelig udformning og dimensionering.

Farve: Sort eller grafitgrå.
Indvendige døre

Fabrikat Swedoor.

Shaker, hvidlakeret glat fyldingsdør, hvidlakerede hængsler.

www.swedoor.dk

Datablad tilføjes senere. UD-SDørgreb

Fabrikat Randi: 1050 eller p 3022

www.ingersollrand.com

Datablad tilføjes senere. UD-S