Smuttrafikplagen i vort område

“Initiativet til reduktion af smuttrafikplagen i Svanemøllekvarteret” forsøger at gøre noget ved problemet

Her er resultatet af Via Trafiks måling af trafikbelastningen

Klik på illustrationen til venstre og se resultaterne præsenteret i 20 lysbilleder med grafer og billeder. Målingen sætter tal på de forhold, som vi siden Nordhavnsvejprojektets start har kunnet konstatere med øjne og ører.  Klik til højre og læs mere om Via Trafik på hjemmesiden.

Nu tæller Vejudvalget trafik på Østerled og Solvænget

Der foretages tællinger fra søndag den 15. december og en uge frem. Videoregistrering gennemføres om morgenen og om eftermiddagen tirsdag den 17. december.

Vejudvalget har indhentet tilbud fra Via Trafik på trafiktælling

For at stå bedre i dialogen med Teknik- og Miljøforvaltningen om konvertering af Østerled og Solvænget til kommunale veje skal Vejudvalget søndag den 8. december 2013 drøfte en eventuel investering i trafiktælling.

På et halvt år har trafikpresset overhovedet ikke ændret sig

Den 4. januar 2013 udførte Ib Andersen, Østerled 18 en ny tælling. Ingen forskel i trafikken sammenlignet med juni 2012. Der er stadig for megen og for hurtig trafik. En trafikintensitet som vores veje ikke er dimensioneret til.

De mange trafikpropper i Strandøre, som er omtalt i Østerbro Avis (se nedenfor), giver således fortsat et stort pres på vore veje.

Østerbro Avis graver den 2. januar 2013 i trafikbelastningen af vort kvarter

Med kilde i ugebladet “Ingeniøren”, hvor Strandøre kåres til Københavns værste trafikprop, har Østerbro Avis den 2. januar 2013 en historie om trafikbelastningen af vort område.  Områdechefen fra Center for Trafik citeres for at påstå, at bumpene virker reducerende på antallet af køretøjer. Påstanden underbygges dog ikke med målinger.

Ejendommen Ulfgården er bekymret for ødelæggelse af Østerled og anmoder TMF om ensretning

Ulfgården er ejendommen beliggende på Strandvejen mellem Svanevænget og Østerled. Ejendomsadministrationen anmoder om ensretning for at forebygge vejødelæggelse. Intet sker bortset fra at Ulfgården fra Center for Trafik får et påbud om at bekoste reparation af vejen. Læs brevet til TMF.

Trafikken på Østerled er fortsat intens i myldretiden

Den 15. juni 2012 har Ib Andersen, Østerled 18 igen udført en tælling. Denne gang kun i eftermiddagstimerne.

Hans konklusion er, at montering af bump, af bumptavler og lukning af Vesterled mod Strandvænget ikke har reduceret antallet af biler mærkbart. Derimod har han iagttaget en hastighedsreduktion, hvor de nye bump er monteret. Hvor de gamle asfaltbump fortsat er, øger ca. en 1/3 del af bilisterne hastigheden til over de tilladte 30 km/t. Læs to-siders rapport.

Beslutning om placeringssteder for midlertidige BUMP i Solvænget, Østerled og Svanevænget

Besigtelse af forslag til egnede steder udført af repræsentanter for Teknik- og Miljøforvaltningen og bestyrelsesrepræsentanter for ejerlaugene.

KLIK på illustrationerne. Læs referatet og kig på forslagene til placeringssteder.

Jakob Hougaard, MB vil rejse vores sag i TMU

Jakob Hougaard, MB for Socialdemokraterne og Lars Gøtke, talsmand for ejerlaugene i Svanemøllekvarteret i et indslag i TV2 Lorry torsdag den 10. maj 2012.

Poul Schriver, formand for beboerrepræsentationen i ejendommen Ulfsgården skriver til Teknik- & Miljøborgmesteren og Politimesteren

Ulfsgården er den Strandvejsejendom, som er beliggende mellem Svanevænget og Østerled.

Vi kan kun bekræfte Poul Schriver i hans iagttagelser.

Teknik- og Miljøborgmesteren svarer Karin Storgaard, MB, om hvad forvaltningen vil gøre ved smuttrafikken

Karin Storgaard holdt et indlæg om dialogen – eller mange på samme – mellem politikere og forvaltning ved SKGL’s GF i marts 2012. Se Ib Andersens referat under GF i naboejerlaug. Det ligger under log-in.

De tre ejerlaug tager imod Nordhavnsvej projektledelsens tilbud

Ejerlauget siger JA til tilbudet om gratis montage af bump i byggeperioden for Nordhavnsvej. Det gjorde medlemmerne også. I DOODLE-afstemningen stemte 19 medlemmer JA og nul medlemmer NEJ. Resten undlod at stemme. KLIK på de to illustrationer.

Vor talsmand, Lars Gøtke, formand for SKGL har henvendt sig til borgmesteren for Teknik og Miljø.

Det resulterede i dette svar fra forvaltningens administrerende direktør Hjalte Aaberg: Pas jer selv, – vi vil intet gøre, – vi kan snakke videre til foråret, – men det er alene for at kunne holde jer hen, – da vi nok ikke vil gøre noget alligevel.

KLIK på brevet og læs selv svaret, som fylder to sider.

Politiets – indtil videre – resultatløse patruljering

Politiet har på anmodning udført patruljering i vort område. Men desværre ikke på de relevante tidspunkter af døgnet og ugen. Vi prøver igen. KLIK på billedet og læs Politiets foreløbige konklusion.

TV2 Lorry besøger Svanemøllekvarteret den 27. januar 2012.

Vores fælles talsmand, Lars Gøtke, formand for Strandpromenadekvarterets Grundejerlaug blev intervievet af TV2 Lorry. Temaet var de samarbejdende Ejerlaugs fælles frustrationer over TMF’s svigt af indgåedeaftaler.  Interviewet blev lagt på TV2 Lorry’s netportal.  KLIK på billedet til højre og se det som netvideo.

Frustration: Bilister bruger små veje som smutvej

Lars Gøtke, formand for SKGL og talsmand for de tre samarbejdende ejerlaug, efterlyste i et interview i Østerbro Avis den 25. januar handling fra Teknik- og Miljøforvaltningen. Det blev ellers lovet ved mødet den 2. september 2011, men intet er sket.

Sivetrafikken er nu igen blevet rigtig slem

Ib Andersen Østerled 18 har kunnet konstatere, at sivetrafikken igen er øget betydeligt. Og den 5. januar 2012 foretog han en ny tælling. KLIK på billedet og se resultatet af en morgentælling og en aftentælling.

Stort set samtidigt blev der af medlemmer i Svanevængets Ejerlaug talt en trafikmængde på cirka 300 køretøjer pr. time i Svanevænget. Det vil sige væsentligt højere end Østerled, der i forvejen var meget højere end normalt.

Initiativet gav sig selv kun en uge til at svare på tilbudet fra Center for Trafik

Ejerlaugets bestyrelse anbefaler en trinvis fremgangsmåde suppleret at trafikmålinger for at dokumentere effekten. Som Trin 1 valgte bestyrelsen Center for Trafiks etablering af bump, og som eventuelt Trin 2 supplerende Center for Trafiks adgangsrestriktioner for trafikken. Og hvis situationen senere i byggeperioden skulle blive helt umulig, da også et endnu supplerende Trin 3.

Ultimo september 2011 sender TMF to alternative forslag til regulering af trafikken

Forslaget er sendt til Lars Gøtke, SKGL som talsmand for de samarbejdende ejerlaug og grundejerforeninger.

Begge forslag indebærer spærring for indkørsel til Vesterled fra Strandvænget. Derudover har det ene forslag forslag til gule bump, medens det andet forslag inkluderer yderligere spærringer. I praksis vil spærringerne medføre ensretning af trafikken. KLIK på dokumentet (to sider) og læs selv.

Østerleds belægning er ikke dimensioneret til tung lastvognstrafik

En ekspert i dimensionering af  vejbelægninger  har set på Østerleds egnethed til tung lastvognstrafik. KLIK på dokumentet og læs hans chokerende redegørelse.

Svanevængets Grundejerlaug følger op vedrørende de markante problemer, som denne grundejerforening har haft.

Læs formand Søren-Michael Pihls brev af 25. september 2011 til projektchef Anne Kongsfelt med CC til TMF-chef Hjalte Aaberg. Svanevænget efterlyser en afklaring. TMF mangler tillige at vende tilbage som aftalt ved mødet med grundejerforeningsformændene den 2. september 2011.

Ejerlaugsformænd til møde med Teknik- og Miljøforvaltningen den 2. september 2011

KLIK på mødereferatet og læs resultatet. Personerne på billedet fra venstre mod højre er Lars Gøtke (SKGL), Ib Andersen (Solvænget), Søren-Michael Pihl (Svanevænget) og Ulrik Danneskiold-Samsøe (Solvænget).

Belægningsskader på fortov og kørebane

Både Østerled og Solvænget har i 2011 fået slemme belægningsskader som følge af anlægsarbejderne i nærområdet. Her redegør beboerne i Østerled 8, Søren Vingtoft og Anne-Marie Juhl Andersen for skaderne ud for deres ejendom. Det er blot et enkelt eksempel på skaderne i vort område. KLIK på begge dokumenter.

Byggeri af Nordhavnsvej giver sivetrafik på små veje

Lars Gøtke, Formand for Strandpromenadekvarterets Grundejerlaug (SKGL) interviewes i Østerbro Avis den 13. juli 2011 om trafikbelastningen og beboerorganisationernes henvendelse til Teknik- og Miljøforvaltningen.

Efter kun to dage fik Initiativet svar fra forvaltningen

Områdechef Ivan Partov fra Center fra Trafik vil gerne i dialog med “Initiativet” om forslag til afhjælpning af problemerne.

Men da feriesæsonen netop er startet, så foreslås et møde umiddelbart efter feriesæsonens afslutning. Det har talsmand Lars Gøtke bekræftet er OK.

Ejerlaug, ejerforeningen og beboerrepræsentanter i vort område går sammen om en fælles henvendelse til Center for Trafik

“Initiativet til reduktion af smuttrafikplagen i Svanemøllekvarteret” sender den 29. juni 2011 brev til områdechef for Østerbro, Ivan Partov.

En fredelig onsdag satte Ib Andersen sig i sin stol og talte trafik

Han kunne konstatere en voldsom vækst i trafikmængden, som ikke havde noget ærinde i vort kvarter. Og med tydeligt islæt af aggressive bilister i store biler og firehjulstrækkere, som kørte med alt for høj fart.