Trafikpolitik

Lovgivning og Ejerlaugets stillingtagen i trafikpolitiske spørgsmål.


Østerbrogade lukkes for motoriseret trafik på forsøgsbasis

Den 1. april 2009 havde Østerbro Avis en historie om fremtiden for Østerbrogade. Den kommende Nordhavnsvej vil sluge så meget trafik, at der vil blive en realistisk mulighed for en fredeliggørelse af Østerbrogade.

 

Trafik- og bymiljøplan for Østerbro: http://www.vejpark.kk.dk/byenstrafik/planlagning/oesterbroplanen/index.htm

Trafik & Anlæg

Svar fra Københavns kommune vedr, Foreningens forslag til ændringer af lokaltrafik.

Svar_fra_KK_sept_2005