Nordhavnsvej

KLIK HER og kom direkte ind på Københavns Kommunes VVM-hjemmeside for Nordhavnsvej.


Vejdirektoratet inviterer til borgermøde om tunnelprojektet onsdag den 23. april 2015

TMU vedtager at sige JA til ønske fra Strandvængets beboere om en stillegade

Østerbro Avis havde reportage på Side 4 den 21. maj 2014. Personerne på billedet fra venstre: Ulrik Danneskiold-Samsøe, Bjarne Roupé, Ole Matthiessen og Fie Johansen.


Teknik- og Miljøborgmester Kabell positiv over for Strandvænget som prioriteret for cykler og fodgængere

Hvor beboernes forslag tidligere blev afvist, arbejder forvaltningens folk nu med at realisere ideen.


 

 

 

 

Dokumenter fremsendt af Fleming Kjer, Svanemøllegruppen, juli-august 2013.

Dokumenterne diskuterer konsekvenserne af byggeriet af Nordhavnsvejs forlængelse til Nordhavn. Det 18-sider lange brev til overborgmesteren fylder 5 MB, og det kan af tekniske årsager ikke uploades til hjemmesiden. På forespørgsel til Ulrik Danneskiold-Samsøe fremsender han gerne dette vedhæftet i et separat email.


Gode støjskærme til Nordhavnsvej

Nordhavnsvej projektets rådgiver Rambøll har fundet gode støjskærme. De har god dæmpning og absorberer til begge sider. Nu mangler der blot, at de bliver monteret de rigtige steder. Gerne også i midterrabatten. I så fald vil vi både have lydabsorberende asfalt forneden, og absorberende skærme til siderne. Det vil komme Ejerlaugets medlemmer til gode, når vinden blæser fra Nordhavnsvejen imod vort område.


Ideen til lege- og opholdsgade rentegnet

Strandvængets beboere har fået deres idé rentegnet vejteknisk korrekt hos en vejarkitekt.


Østerbro Avis beskriver forslag fra beboerne på Strandvænget om adskillelse af biltrafik og cyklister/fodgængere

Avisen tog godt imod forslaget og gav det en fin omtale. Det bliver spændende at se, om projektledelsen også lytter til borgerne.


INFO-brev med projektforslag for Strandvænget

Den 19. december 2012 distribuerede Nordhavnsvejprojektet et to-siders INFO-blad til de nærmeste naboer. Det rummer dels løfter om mindre støjende anlægsarbejder, dels de første skitser til den fremtidige udformning af Strandvænget. For sidstnævntes vedkommende har vi forslag til ændringer.


Så har Københavns Kommune behandlet borgerhenvendelserne

Hvis I klikker på billedet, kommer I til Nordhavnsvejens hjemmeside, hvorfra redegørelsen + bilag i PDF kan downloades.Formandens kommentar til planerne refereres der til på allersidste side ét af bilagene. Men ikke ét sted står der: “Borgerhenvendelserne har givet os inspiration og medført ændringer i det oprindelige projekt”. Ejerlauget har heller ikke modtaget nogen kommentar til det fremsendte forslag om opbygning af en støjmodel.


Borgermøde om den fremtidige støjafskærmning af Nordhavnsvej

Nordhavnsvejprojektet inviterede til borgermøde onsdag den 12. september klokken 19 på restaurant Strandberg. Forud for mødet var der spænding for at se, om forslaget kom til at afspejle Københavns Kommunes kåring som Europas Miljøhovedstad 2014. KLIK på illustrationerne og se et stemningsbillede og formandens fremsendte anbefalinger til støjmodellering og mulige metoder til dæmpning.


Hold sommerferie i juni og juli 2012!

Men bliv ikke hjemme. Hold ferien et andet sted. I de to måneder bliver der nemlig monteret sekantpæle og spuns ved Strandvænget. Og det kommer ikke til at gå stille af. For de desperate opfører Københavns Kommune i nær fremtid en tilflugtspavillon, hvor støjofre kan hvile ørene.

Bygherren hævder, at støjdæmpning er umulig. Det er ukorrekt. I princippet kan der dæmpes ved kilden på hammerhovedets anslagssted, og lydudstråling fra spunsen kan afskærmes. Men om der er praktisk gennemførligt, er en anden sag.


Referat fra orienteringsmødet mandag den 26. marts 2012 på Svanemølle Kaserne

KLIK på referatet og læs. Der kommer ikke noget ud af at KLIKKE på lysbilledet. PDF-filen med de 22 lysbilleder fylder 6 MB og kan ikke uploades på hjemmesiden. Send et e-mail til mig, og jeg sender den vedhæftet et e-mail.

Ulrik


Fie Johansens og Fleming Kjers skitseforslag til bevarelse af en stemning i Strandvænget

Fie Johansen, Strandvænget 23A og Fleming Kjer, Strandvænget 3 har udarbejdet et forslag til en lille modifikation af linieføringen. Forslaget, der ikke er målfast, er baseret på Kommunens egne billeder fra www.Nordhavnsvej billedbase. Skitser der måske kan tjene som inspiration til andre/bedre forslag. Som dog kun kan realiseres, hvis Strandvænget bliver en lokalvej.


Invitation til orienteringsmøde vedrørende etablering af Nordhavnsvej

De tre samarbejdende ejerlaug har fået arrangeret et orienteringsmøde mandag den 26. marts klokken 17 på Svanemøllens Kaserne. Projektchef Anne Kongsfelt, Trafik- og Miljøforvaltningen og Jesper Boilesen som repræsentant for kommunens entreprenør præsenterer igangværende og planlagte aktiviteter.


Åbent Hus 22. september fra kl. 15-20 i et telt ved siden afskøjtehallen på Ryparkens Idrætsanlæg

Københavns Kommune inviterer til åbent hus, hvor du kan se skitser og modeller af, hvordan vejen kommer til at se ud, og du kan stille spørgsmål til fagfolkene.


Ny lokalplan bekendtgjort den 12. maj 2010

KLIK på billedet og kom direkte til lokalplanhjemmesiden, hvor du kan downloade lokalplanen (PDF), Bekendtgørelsen (PDF), Tillæg nr. 3 til Kommuneplanen sant dagsorden og beslutning på BR’s møde den 29. april 2010.


  TV2 Lorry lavede indslag fra borgermødet om Nordhavnsvej

KLIK og se et kort indslag med Teknik- og Miljøborgmester Bo Asmus Kjeldgaard og engagerede enkeltpersoner fra den halvfulde sal. Enkelte medlemmer fra Ejerlauget sad på første række.


  Borgermøde torsdag den 22. april 2010 klokken 19:00

Mød borgmester Bo Asmus Kjeldgaard og andre Københavnske politikere ved borgermøde på Svanemøllen Kaserne. Få dage efter borgermødet skal Nordhavnsvejprojektet behandles i Udvalg for Teknik og Miljø og derefter i Borgerrepræsentationen.


SKGL har også indsendt høringssvar

KLIK og læs SKGL’s høringssvar. Det er forfattet af SKGL’s mangeåringe formand Jørgen Thanning, som netop er fratrådt SKGL’s bestyrelse i marts 2010.


Ejerlaugets høringssvar fra april 2009 inkluderet i præsentation fra Østerbro Lokalråd til TMU

Østerbro Lokalråds foretræde for Teknik- og Miljøudvalget. KLIK på lysbilledserien og se i Billede 5, som oprindeligt foreslået af Ejerlauget, DSB First arealerne anvendt til tunnelføring.


Politisk alliance mellem S, SF og RV om at gennemføre den “skrabede udgave af Nordhavnsvej”.

I slutningen af marts 2010 indgår S, SF og RV aftale om at “kickstarte” København. Ét af elementerne heri er Nordhavnsvejen bygget som “cut & cover” tunnel. KLIK på billedet og se annonceringen af aftalen. Her finder du også links til aftaleteksten og faktaark.


Debatmøde med politikere på Svanemølle Kaserne

Østerbro Lokaludvalg arrangerede den 25. maj 2009 et debatmøde med et panel af politikere fra syv forskellige partier. Seks af panelets medlemmer var medlem af Teknik- og Miljøudvalget. Ejerlaugets medlemmer var inviterede, men deltog ikke i mødet.


Alle høringssvar er skrevet sammen i denne hvidbog

Københavns Kommune har udgivet denne hvidbog, hvor samtlige 88 indkomne høringssvar er skrevet sammen. KLIK på billedet og download bogen. Eller læs alle svar individuelt på Københavns Kommunes VVM-hjemmeside for Nordhavnsvej


Strandpromenade Grundejerlaugs (SKGL) svar på den anden VVM-høring

Jørgen Thanning (SKGL) og Ulrik Danneskiold-Samsøe (EL) har drøftet indholdet af de to ejerlaugs synspunkter. Selv om vi i stor udstrækning er enige, er der kommet to forskellige svar ud af det.


Ejerlaugets svar på den anden VVM-høring

Hermed Ejerlaugets svar på den anden VVM høring for Nordhavnsvej. Bestyrelsen fik seks tilkendegivelser fra enige medlemmer og ingen uenige ud af maksimalt 41 mulige tilkendegivelser fra medlemmer.


Invitation til møde om udvidelsen af Nordhavn

Formændene for grundejerforeningerne og ejerforeningerne omkring Nordhavn er inviteret til møde på Rådhuset torsdag den 23. april 2009 klokken 17 – 18. Læs invitationen.


Bro til Nordhavn

Lokalavisen Østerbro havde i sin udgave den 1. april 2009 et nyt forslag til linjeføring af den kommende Nordhavnsvej på en bro i stedet for i en tunnel. Denne løsning indebærer mange fordele. Læs selv.


  S foreslår tunnel helt til Refshaleøen

   Københavns Kommune afviser partikelfiltre

Borgermøde i Charlottehaven den 2. marts 2009

Som en del af 2. VVM-høring præsenterede forvaltningen projektet. Flot lagt an med to store lærreder, plancheudstilling, detaljerede tryksager og et stort ekspertpanel. Yderst få af Ejerlaugets medlemmer deltog.


Slagsmålet om finansieringen er startet.

Konkurrencen mellem Lokalavisen Østerbro og Østerbro Avis gælder også om at være først med nyhederne. Denne gang var det Lokalavisen Østerbro.


Lokalplanområde for Nordhavnsvej

Kortet er udarbejdet af Københavns Kommune. Klik på kortet og få det op i stor størrelse, så du kan se detaljerne.

Den 29. januar 2009 vedtog BR “Forslag til kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for Nordhavnsvej”.


De to alternative linieføringer

Den røde er tunnelløsningen. Den gule er “cut and cover” løsningen.


Anden VVM-høring on Nordhavnsvej kommer i februar 2009KLIK på billedet og læs Bilag 2 (3,6 MB). Høringsperioden er 11. februar – 14. april. Informationsaftener 26. februar og 2. marts. Se nærmere detaljer på Københavns Kommunes hjemmeside for Nordhavnsvej og forslaget til lokalplan vedtaget af BR den 29. januar 2009.

Høringssvar sendes til nordhavnsvejhoering2@tmf.kk.dk

 


Visualisering af “cut and cover” løsningen

Denne visualisering er fremsendt til Ejerlauget af Københavns Kommune. KLIK for forstørrelse.


VVM Delrapport “Byrum & Æstetik”

Københavns Kommune har udarbejdet denne delrapport med illustrationer af Schønherr Landskab. KLIK hvis du vil downloade (12.9 MB).


Nye veje uden bøvl og ballade

Ugebladet “Ingeniøren” havde den 23. maj 2008 en historie om en workshop om Nordhavnsvej. Københavns Kommune og eksterne teknikere deltog.


Ejerlaugets høringssvar af 23. september 2007

Der har været en høringsrunde i sommeren 2007 om projektet generelt. Læs Ejerlaugets høringssvar her (KLIK på billedet).


Høringssvar fra Strandpromenade-kvarterets Grundejerlaug (SKGL)

KLIK på billedet, hvis du vil læse høringssvaret fra vort naboejerlaug.