Lokalplan

På foranledning af Ejerlauget og vore naboejerlaug tog København Kommune i 2004 – 2005 initiativet til at lave en lokalplan for vort område. Ud over at bevare vort område som et rent boligkvarter, har lokalplanen også til formål at tjene som retningslinie ved bevarelse af bygningernes arkitektur.
 Lokalplan for vores område, Lokalplan 411:

http://www.solvaenget.dk/wp-content/uploads/2016/04/090208_Lokalplan_411.pdf

 

Svanemøllehavnen lokalplan:

https://dokument.plandata.dk/20_1072637_APPROVED_1202814492242.pdf

 

Svanemøllestranden lokalplan:

https://dokument.plandata.dk/20_1174055_APPROVED_1253087591755.pdf


Medlemmer, som skal renovere tag, ønsker tilladelse til kviste

I løbet af 2015 har der vist sig et stigende ønske om en revision af Lokalplan 411 med henblik på at opnå tilladelse til etablering af kviste, uden at dette stider mod vore bygningers bevaringsværdige status. Indtil nu har myndighederne sagt NEJ, men en liberalisering på dette punkt kan være ønskelig.

Det viste UDKAST, i version 3 er udarbejdet af Jep Loft, Soldalen 8. Øvrige aktuelle planer har Soldalen 24 og Soldalen 19. Interesserede medlemmer bedes tage direkte kontakt med vore medlemmer i Soldalen 8, 19 og 24.


Vores lokalplan, Københavns Kommune. lokalplan 411

KLIK på billedet, hvis du vil downloade vores lokalplan. Den er på 32 sider og fylder knap 1 MB.

Lokalplanen blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 30. november 2006.

Bebyggelsen omkring Parkvænget m.v. i Hellerup har samme arkitekt som os og næsten identiske huse. Se Parkvængets lokalplan her.


De røde arealer er lokalplandækket

Øst for Strandvejen er det kun de store karrebygninger og rækkehusene, som er omfattet af lokalplanen. En- og tofamiliehusene er desværre ikke med. Desuden har badestranden og Svanemøllehavnen hver sin lokalplan.


Referat af borgermøde på Sionsgades Skole

Københavns Kommunes brev af ………