Uventede skavanker

Uventede skavanker

Ukendte skader på bygningen og skybrud den 2. juli 2011 ødelagde tidsplanen fuldstændig. Det var oprindelig hensigten at bruge første halvår af 2011 til byggeriet. Det endte med at tage næsten hele året. Men i løbet af byggeriet afslørede der sig følgende som vist i punktopstillingen og/eller i beskrivelsen med billeder:

  • Kælder: Gulvafløb med afløb i jord. Løsning: Omlægning af spildevandsanlæg
  • Kælder: Manglende fundament i vaskerum under huset mur i skel mod Soldalen 10.Løsning: Udgravning og understøbning.
  • Kælder: Vægge i meget dårlig stand.  Løsning: Nedrivning og opbygning af nye.
  • Kælder: Manglende overliggere over døre. Løsning: Oplægning af stål/omstøbning og ståltegl.
  • Kælder: Stålbjælke i gulv. Løsning: Omlægning af varmerør.
  • Kælder: Gulv i gang ikke vandret. Løsning: Nivellering.  
  • Stueetage: Faste underkarme på vinduer, især i havestue rådne, forårsaget af kuldebro mellem massiv facademur og vinduesplade af granit. Løsning: 15mm isoleringsplader monteret under granit vinduesplader.
  • 1. sal: Rådskader i bjælkeender. Løsning: Forstærkning med UNP stål bjælker og injektering med Boracol.

 

Gulvafløbet i  vaskekælderen endte blindt

En uge efter arbejdsstart den 8. januar 2011 viste de første skavanker sig

Stor var overraskelsen, da fjernelse af gulvet i vaskekælderen viste, at gulvafløbet midt i rummet ikke havde forbindelse til kloak. Det måtte efterfølgende etableres.

 

Også faldstammen mellem 1. og 2. sal havde et kæmpe hul, som skyldtes korrosion. VVS-mester Martin le Dous viser på billedet, hvor hullet var.

Der var også revner i sålbænken (th).

 

 

De bærende bjælker på 1. sal under paptaget var rådne

Men der var heldigvis ikke svamp
Det uhyggelige fund blev gjort, da der skulle gøres forberedelser til isætning af ny balkodør i et gæsteværelse på 1. sal. Arkitekt og ingeniør blev konsulteret. Efterfølgende blev skaden anmeldt til Alm. Brand, som er vort nuværende forsikringsselskab.

 

Alm. Brands skadesrådgiver Teytaud valgte klogt at gennemføre en undersøgelse for svamp. Undersøgelsen blev lavet af Bøgh & Helstrup. Heldigvis var der ikke svamp, men “kun” råd. Problemet kunne derfor klares ved at forstærke de rådne bjælker med parallelt anbragte stålbjælker, idet disse blev forankret med vandrette bolte gennem træbjælkerne. Samtidig blev råddenskaben bekæmpet med kemiske midler.

 

Bevoksning havde gjort hovedtrappen porøs

Indtil nytår 2009/2010 var hovedtrappen helt grøn
Den gamle hovedtrappe var helt dækket af grønne planter. Og desværre også ind i alle de betonsprækker, som planterne kunne finde. Det betød, at hovedtrappens beton blev mere og mere porøs. Det kunne ikke ses fra starten, men der var ikke nogen anden udvej, end at støbe en ny hovedtrappe. Murermestrene Lasse Noordman og Lars Schmidt stod for denne istandsætning

 

Skybrud den 2. juli 2011

Den nyistandsatte kælder blev helt oversvømmet. Vandet gik op til 40 cm over gulv

Ultimo juni kunne håndværkerne melde kælderen klar. Med parketgulv i det fremtidige konsultationsværelse. Den 3. juli om morgenen var det meste af vandet løbet i kloaken, men gulvet var lige til at kassere. Det kunne arkitekt Ole Hviid og tømrermester Vagn Johansen kun bekræfte.

Heldigvis var der ikke placeret inventar i kælderen, så der var “kun” tale om bygningsskade. Her bedømmer malersvend Dino Mujkanovich, som har malet hele Soldalen 12 (bortset fra 2. sal), skadesomfanget. Også det nylagte tag viste sig heller ikke helt tæt ved kanten ind til Solvænget 8. Det hul blev efterfølgende afhjulpet af Tagsnedkeren. Alm. Brand ydede meget hurtig service og betalte – bortset fra selvrisiko – alle reparationsomkostninger.