Akustik og støj

Akustik og støj

Ulrik Danneskiold-Samsøe har gennem sit professionelle liv som ingeniør levet af at skabe god akustik og dæmpe unødig støj. Erfaringerne herfra er nyttiggjort i en række detaljer i udformingen af den renoverede bygning.

 

Køkken

Et køkken hvor man kan tale sammen

Emhætten er Mieles mest støjsvage. Samtidig er der indbygget kanallyddæmper bag hylden og udsugningsventilatoren sidder efter lyddæmperen.

Opvaskemaskinen er Mieles mest støjsvage. Selv om man sidder til bords tæt ved, er taleforståeligheden ikke forringet.

Udbytte: Man behøver ikke hæve stemmen, og man kan høre telefonen ringe.

Spisestue

En spisestue hvor høje lyse stemmer ikke generer

En vægabsorbent fra Grastrup Design sørger for god lydabsorption i talefrekvensintervallet 500-2000 Hz. En galleriliste oven over giver frihed til at ophænge billeder “uden på”. Der er inget “rungeri” i spisestuen. Der er også døradskillelse til nærmeste TV/lydanlæg.

En billedabsorbent fra Discountprint sørger for et mindre tilskud til forbedring af akustikken. Tekstilabsorbenten giver dog i vores situation klart den største forbedring. Men billedabsorbenten kan bruges til dekoration. Her med et billede af vore seks børnebørn.

Samlet udbytte: Selv om vi er 16 til bords, er akustikken behagelig. Taleforståeligheden er høj.

 

Havestue og pejsestue

Adskilte stuer med megen lydabsorption

Tykke gulvtæpper, reoler med mange bøger, polstermøbler giver god lydabsorption. Og skydedøren mellem de to rum giver muliged for musik i det ene rum og samtale i det andet.

Udbytte: En høj grad af taleforståelighed. Man kan være fri for lyden fra TV. Intet ekko og man kan nyde musik fra både flygel og lydanlæg.

 

 

 

Trappegang

Trappegang med lydabsorption over hovedet og under fødderne

Tekstilløber med tyk luv på trappe og på repos sikrer både lydabsorption og et lavt støjniveau fra fodtrin. Lydabsorberende loft på repos giver et ekstra bidrag til at reducere efterklang.

Løberen går fra entreen i stueetagen op ad begge trapper til 2. sal, hvor den slutter ved overgang til repos. Repos på 2. sal har ikke loftabsorption og har endvidere løber af et andet design og med mindre luv end trappeløberen. Trinlydsdæmpningen er dog fortsat udemærket.

Udbytte: Intet trappegangsrungeri. Ingen støj fra fodtrin.

 

Vaskekælder

Separat vaskekælder med støjsvage maskiner

De hårde hvidevarer har eget aflukkelige rum. Ydermere er det Mieles mest støjsvage vaskemaskine og tørretumbler. Sidstnævnte er med kondenseringsbeholder, som gør slange til facaden overflødig. Øvrigt er der selvfølgelig en lydløs tørresnor.

Udbytte: Støjen fra maskinerne høres kun svagt i kælderentreen, hvor Bentes patienter passerer.

 

Viktualierum

Støjende maskineri er samlet i viktualierummet

Kummerfryser, ismaskine, og cooler til koldt drikkevand er placeret i samme rum med døre. Yderligere bidrager den tætte møblering med lydabsorption.

Aflukkelige døre i viktualierummet

Dørene til viktualierummet er normalt lukkede. Dels for at isolere støjen fra de hårde hvidevarer til det rum, dels for at holde rummet køligt. Sidstnævnte af hensyn til vinlager og for at minimere strømforbrug.

Udbytte: Støjen fra maskinerne høres kun meget svagt i kælderentreen, hvor Bentes patienter passerer.

 

Konsultationsværelse og venteværelse

Akustisk planlagte patientopholdsrum

Lydabsorberende loft i både konsultationsværelse og venteværelse samt ekstra lydisoleret dør mellem de to rum.

Udbytte: Sikrer fortrolighed i samtalen uden at indholdet kan høres i venteværelset.