Rådgivere

Fire rådgivere har bidraget. Heraf har arkitekten været den rådgiver, som har fulgt renoveringsprojektet fra dets start i 2010 til dets afslutning ved udgangen i 2011.

 

Arkitekt

OH Tegnestue

Arkitekt Ole Hviid m a a, har mange års erfaring og har været kompagnon i et stort arkitektfirma. Ole Hviid driver en en-mands tegnestue med projektansatte medarbejdere. Ole Hviid er tildelt C F Hansen prisen og har flere præmierede byggerier. Har tidligere været forskningsmedarbejder på Kunstakademiets Arkitektskole.

 

Ole Hviid er anbefalet af Bolius, som er en virksomhed i Realdania koncernen. Realdanias formål er at bidrage til at bevare den danske bygningskulturelle arv.

 

 

Rådgivende ingeniør, statik

Ingeniør Jørgen Møller Nielsen

Jørgen Møller Nielsen driver en en-mands rådgivende ingeniørvirksomhed med speciale i husbygning.

Jørgen Møller Nielsen har mange års erfaring som ingeniør. Hvis man lægger vægt på direkte personlig service, så er Jørgen Møller Nielsen et godt bud.

 

Rådgivende ingeniør, skadesbehandling

Teytaud

Teytaud er en mindre rådgivende ingeniørvirksomhed, hvor ét af specialerne er behandling af forsikringsskader. På vegne af Alm. Brand behandlede Teytaud rådskaden på første sal under det vandrette paptag.

 

I den konkrete sag kan man nok sammenligne Teytaud med en “bankrådgiver”. Nemlig at det var banken (Alm. Brand Forsikring), der blev rådgivet.

 

 

Rådgivende biolog, råd- og svampeskadeanalyse

Bøgh & Helstrup

Bøgh & Helstrup er specialister i diagnose af svampe-og rådskader i bygninger. Virksomhedens styrke er folk med baggrund i såvel tømrerfaget som i biologi på universitetsniveau.

Bøgh & Helstrup kunne i den konkrete situation udelukke tilstedeværelse af eventuel skimmelsvamp. Denne konstatering sparede såvel forsikringsselskab som bygherre for betydelige beløb. Virksomheden blev rekvireret af Teytaud.