Håndværkere

Stort alle kendte håndværkstyper har bidraget. På grund af risikoen var det et krav at en-mandsfirmaer var i samarbejde med andre kollegaer i faget. Renoveringsarbejdet blev udbudt som fagentrepriser og ikke som totalentreprise med tilhørende underentrepriser. Undtagelsen var dog taget. Her havde Tagsnedkeren leverance af nyt tag med tilhørende renovering af 2. sal i totalentreprise.

 

Tømrer

Vagn og Lars Johansen

Vagn & Lars Johansen er en familiedrevet tømrervirksomhed

Virksomheden blev valgt som leverandør, da bygherren i forvejen kendte den som hushåndværker ved bygherrens kontorejendom i Titangade.

 

Elektriker

Svend Mortensens Eftf.

Svend Mortensens Eftf. er en familiedrevet elektrikervirksomhed med detailforretning beliggende i Helsingør. Indehaveren Jan Ipsen har en uddannelse som ingeniør, hvilket gør virksomheden i stand til at løse teknisk komplicerede opgaver.

 

Maler

Petersen & Andersen

Petersen & Andersen er en større malervirksomhed i København. Det var dog altid den samme malersvend, som udførte arbejdet, der var af høj kvalitet.

 

Malersvenden stammede fra Bosnien. Han var meget kompetent og serviceorienteret.

 

 

Glarmester

F. Weien Svendsen

F. Weien Svendsen leverede en speciallavet bruseniche med glasvægge til badeværelset på 1. sal.

En løsning, hvor den beskedne plads nødvendiggjorde kreativ tænkning.

 

 

Murer

L N Fliser

L N Fliser en-mands murervirksomhed, som er drevet af Lasse Noordman.

L N Flisers speciale er fliselægning. Det blev der i høj grad brug for, da mange af rummene blev belagt med fliser.

 

 

Murer underleverandør

Pedersen & Langsig

Pedersen & Langsig en all-round murervirksomhed, som blev valgt af L N Fliser til at udføre murerarbejder i kompagniskab.

 

Pedersen & Langsig arbejdede i kompagniskab med L N Fliser i byggeriets tidlige faser, hvor der blev støbt nye gulve og bygget nye vægge i kælderen.

 

 

Murer underleverandør

Murermester Lars Schmidt

Lars Schmidt en all-round murervirksomhed, som blev valgt af L N Fliser til at udføre murerarbejder i kompagniskab.

Lars Schmidt arbejdede i kompagniskab med L N Fliser i byggeriets afsluttende fase, hvor der blev støbt ny hovedtrappe.

 

 

Totalentreprise for tag og 2.sal

Tagsnedkeren

Tagsnedkeren udførte udskiftning af tag og renovering af 2. sal i totalentreprise, før renoveringen af den øvrige del af bygningen blev udført.

 

Entreprisen blev udført samtidig med tilsvarende entrepriser i Soldalen 10, 6 og 4. Læs mereHER.