Dansk Ornitologisk Forening ønsker ikke Cafë Jorden Rundt ved Gentofte Sø

Den mulige placering ved søens sydlige ende påstås at være en trussel mod dyrelivet.

Skriv et svar