Indsigelse mod nedlæggelse af bademolen

HOFOR afholder borgermøder om den nye skybrudstunnel, som skal bores under vores huse.

Projektet kan resultere i nedlæggelse af vores bademole, hvorfor Morten Kroon har forfattet en indsigelse.

 

Mød op den  21. februar kl. 19:00 – 20:30 på Biblioteket, Rentemestervej 76, 2400 København NV,

eller send jeres kommentarer direkte til kommunen inden høringsfristen den 28. februar, såfremt I har nogen.

Se indslag fra TV2 Lorry fra borgermødet i Gentofte den 18. februar:

Klik nedenfor for at læse vedhæftede brev fra Miljøstyrelsen:

Indkaldelse af idéer og forslag til miljøvurdering

Klik nedenfor for at læse Morten Kroon’s indsigelse:

Indsigelse ved Morten Kroon

Læse mere om projektet på flg. link:

https://mst.dk/natur-vand/miljoevurdering-vvm/igangvaerende-vvm-sager/svanemoellen-skybrudstunnel/?fbclid=IwAR2w36YUxTqq_FCzcQGgz_PWODU6mbaZzepVO_F1xRu5jnbfRlFTLyBB48M